Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUzer, Umuttr_TR
dc.contributor.authorMaral, Bahartr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2019-03-12T13:09:55Z-
dc.date.available2019-03-12T13:09:55Z-
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17792-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014en_US
dc.description.abstractBütün tarih boyunca birçok dünya ülkeleri ve özellikle de Ortadoğu ve Anadolu bölgesinde Kıbrıs adası stratejik bir öneme sahip olmuştur. Ada: Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kesimleri yönünden ve bununla birlikte uluslararası arenada söz sahibi birçok gelişmiş ülke için yıllardır güncelliğini koruyan sorunlar nedeniyle çalışma içeriğine konu edilmiştir. Kıbrıs adasından kaynaklı sorunlar için Türk ve Yunan devletleri üzerinden Kıbrıs Rum ve Türk toplumları, Avrupa Birliği ve özellikle de Birleşmiş Milletler birçok çözüm projesi üretmiş; ancak hiçbir zaman tam anlamıyla bir uzlaşma sağlanamamıştır. Kıbrıs sorununun çözümü için hayata geçirilen ve hazırlanan plan ve projeler arasında önemli bir yere sahip olan Annan Planı da öncesi ve sonrası ile plan sürecinde yaşanan tüm ayrıntıları ve sonuçları araştırılarak çalışma konusu içerisinde anlatılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs sorununun devamında ada için birincil taraf rolünde olan Türk ve Yunan devletlerinin tarihsel sürecin akışına göre izlediği politikalar, milli hedefler ve diplomatik girişimlerde tetkik edilerek yorumlanmıştır. Kıbrıs adasında yaşayan Rum ve Türk topluluklarının birbirleriyle olan ilişkileri araştırılmış, buna bağlı olarak gelişen Türk ve Yunan ilişkileri de analiz edilmiştir. Çalışma hazırlanırken daha önce bu konuda yapılmış akademik çalışma ve akademik makaleler literatür incelemesi yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bu konu üzerine yazılmış birçok kitap temin edilmiş, çalışmadaki konu başlıklarına göre yararlanılmaya çalışılmıştır. Bunlar dışında, ilgili uluslararası alanda ve ulusal anlamda yapılan birçok görüşme, toplantı, panel gibi çalışmalar incelenmiş, konu ile bağlantılı bölümlerde bu hususlardan da yararlanılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs adasının Türk – Yunan devletleri açısından olan sorunun uzun yıllardır devam ettiği, bu sorunun özellikle adada yaşayan her iki toplum için de büyük kayıp ve sıkıntılar verdiği görülmektedir. Ancak, konuya objektif olarak bakıldığında, sorundan daha çok etkilenen, dışlanan ve birçok ülke tarafından ambargo uygulanan taraf adada yaşayan Türk halkı ve varlığı hala kabul edilmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur. Anahtar Kelimeler: Annan Planı, Avrupa Birliği, Kıbrıs Sorunu, Rauf Denktaştr_TR
dc.description.abstractThroughout history Cyprus has always had strategic significance for numerous countries of the world, especially in the Middle East and the Anatolia region. The island has been chosen as subject of this study mainly because the Cyprus dispute has always been significant over the years for Turkey, Greece, Greek Cypriots and Turkish Cypriots. For the resolution of the issue many projects had been developed by Turkish and Greek goverments, by the Turkish and Greek Cypriot communities, the European Union and especially the United Nations. However, a full reconcilation has never been achieved. The Annan Plan which has an important place among other plans and projects dealing with the Cyprus issue, is explicated in this study in detail as well as the developments prior to its adoption as well as its aftermath. This thesis interpreted the policies, national goals and diplomatic initiatives pursued by the Turkish and Greek goverments regarding the Cyprus problem. Relations between Greek and Turkish communities living in Cyprus has ben explored and consequently evolving relations between Turkey and Greece has been analyzed. During the preparation of this study, previous academic studies and articles related to this subject were examined as a part of literature review. Also the thesis utilized many books in accordance with main topics in this study. Apart from these, national and international interviews, meetings and panels related to this subject have been studied. The dispute over the island in terms of Turkish and Greek goverments has been ongoing for quite a long time and has caused severe diffiulties for both communities. However, when objectively analyzed, the more affected, excluded, embargoed side was the Turkish people and the Turkish Republic of Northern Cyprus whose existence is yet to be accepted. Keywords: The Annan Plan, European Union, Cyprus Problem, Rauf Denktaşen_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSiyasal Bilimlertr_TR
dc.subjectUluslararası İlişkilertr_TR
dc.subjectAnnan Planıtr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetitr_TR
dc.subjectKıbrıstr_TR
dc.subjectKıbrıs sorunutr_TR
dc.subjectTürk-Kıbrıs ilişkileritr_TR
dc.subjectTürk-Yunan ilişkileritr_TR
dc.subjectUluslararası ilişkilertr_TR
dc.subjectYunanistantr_TR
dc.subjectPolitical Scienceen_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectAnnan Planen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectTurkish Republic of Northern Cyprusen_US
dc.subjectCyprusen_US
dc.subjectCyprus problemen_US
dc.subjectTurkish-Cyprus relationsen_US
dc.subjectTurkish-Greek relationsen_US
dc.subjectInternational relationsen_US
dc.subjectGreeceen_US
dc.titleKıbrıs Sorunu Ve Annan Planı Çerçevesinde Türkiye, Yunanistan Ve Avrupa Birliği İlişkileritr_TR
dc.title.alternativeRelations Between Turkey, Greece And The European Union Within The Context Of The Cyprus Issue And The Annan Planen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID359963tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Çalışmalarıtr_TR
dc.contributor.departmentPolitical Studiseen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
359963.pdf867.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.