Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17751
Title: Soyut Bağlamda Melih Görgün'ün Özgün Baskı Dizaynları
Other Titles: Subjective Combination With Melih Görgün's Original Prints
Authors: Südor, Teoman
Görgün, Melih Tayyar
71553
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Melih Görgün
Görsel sanatlar
Soyut sanat
Özgün baskı
Fine Arts
Melih Görgün
Visual arts
Abstract art
Original print
Issue Date: 1989
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada; soyut bir yapı şeması gösteren insanın "iç biçiminin" görsel versiyonu, özgün baskı tekniklerine bağ lı olarak hazırlanan dizaynlar aracılığı ile sunulmaktadır. Serigrafi ve gravür gibi özgün baskı tekniklerinin çeşit li durumları ile biçimlendirilen ve bu rapor bağlamında, görsel kaygıların ön plana çıkarılmasıyla oluşturulan yapıtlarda (özgün baskılarda), tema olarak işlenen "insanın içi" Melih Görgün' ün sanatçı kariyerindeki kreativitenin yardımıyla estetik duyumlara ve fantastik ekspresyonlara identifik olarak, çağcıl bir yaklaşım ekseninde, soyut bir mekan betimlemesiyle verilmektedir.
In this study, interior form of visionary version of man who was shown an abstract structure diagram has been given with designs dependent to the printing technics. The theme subject, "inside of man" examined in the products which is formed some forms of technics of serigraphy and engraving and created putting the visual anxieties to the front plan has been given in the description of an abstract place with the help of artfull creativity of Melih GÖRGÜN in an aesthetic fantastic point of view
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
URI: http://hdl.handle.net/11527/17751
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71553.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.