Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17743
Title: Soyut Bağlamda Özgün Baskı Çalışmaları
Authors: Südor, Teoman
Sarıkayalar, Berna
16846
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Grafik sanatlar
Serigrafi
Özgün baskı
Fine Arts
Graphic arts
Serigraphy
Original print
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Soyut Bağlamda Özgün Baskı Çalışmaları Soyut biçimlerin organizasyonu sonucu, doğada var olan biçimlerin ve günlük hayatta her zaman kullanılan fakat kimsenin dikkatini çekmeyen bir ayrıntının, resimlere girip renklerin kromasının (yoğunluk) ve biçimlerin doğal varlığının azaltılıp, çoğaltılması sonucu bu özgün baskı çalışmaları oluşturulmuştur. Psikolojik etkilerin bir uzantısı olarak şu andaki sanatsal biçimlere ve içeriğe dönüşen amacı izleyiciyi düşündürmeye ve onlarda değişik heyecanlar verebilmeye yönelik çabalar halinde dışa vuruluyor ki bu uygulamada dürtüyle biçimleniyor. Eserler; renklerden, çeşitli dokulardan oluşan ve bu dokuların yüzey üzerinde kabarması ile doğan bazen üst üste binmesi ile yok olan, bazan açığa çıkan kıpırdanışların ve transformizm (biçimde değişimcilik) ile yakalanılan varyasyonların (çeşitlilik) bir uzantısı olarak doğmuş tur. Eserlerde verilmek istenen mesaj; çok basit, fakat bazen çok karmaşık olabilen sevgiyi, yine onunla bağlantılı olarak insanı, insanla ilgili olan herşeyi ve insanın da içinde bulunduğu sonsuzluğu, uzayı ve bütün bunların en basit şekilleri olan geometrinin diliyle verebilmek olmuştur. Bu seyircilere uzatılan bir davetiyedir. Ve sanki eserlere bakan kişi onların içine girip, hiç bir ipucu vermeden bu mesajı çözebilecek ve sonuçta yine onu - VIII bulacaktır. Seyirci o sergilenmiş olan yirmi bir adet esere baktığı zaman eğer içlerinde küçücük bir heyecan, kıpırdanış, beğeni, bağlanış duyabiliyorsa ve sanata karşı ilgileri eserler sayesinde biraz daha yoğunlaşabiliyorsa şüphe yokki istenilen sonuca ulaşılmış olacaktır.
Original print works have been realised with the usage of small details and figures which are always used in daily life but never attract our attention and also with the help of decreasing and increasing colour consentra- tion on these figures. This work aims to make the spectator think and give them new excitements and thoughts as an extension of psycholo gic effects which turn out to be different forms of art and are called as "motives". Our productions are composed of different colours and structures which sometimes appear with a raise or quiver on the surface and sometimes disappear by being one on top of the other and are mainly the extension of these veriations and structure transformations. The theme and the massage we are trying to give is "love" which can sometimes be very simple and other times be very complex and human beings related to that theme or anything that can be thought on that subject and also the infinity we are in, the space around us in their simplest forms in the language of geometry. This message is a kind of invitation to the spectators and they are supposed to watch well and find the message and comprehend it though they are not given any clues. If we can make the spectators feel the least excitement with our productions and have their approval or have their maximum attention to art we will no doubt feel that we have come to a result.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17743
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16846.pdf6.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.