Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17742
Title: Soyut Kavramında Lekenin Yeri
Other Titles: The Place Of Spot In Abstract Concept
Authors: Südor, Teoman
Çalçalı, Ayla
22643
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Leke
Resim sanatı
Soyut resim
Fine Arts
Stain
Painting art
Abstract painting
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Resimlerimdeki sentez; somut duyurulmasında kullanılabilen real ve irreal lekelerin yeni bir mantık içinde bireşim kazanmaları ana sorunumu oluşturdu. Bu sorunumun her tablomdaki ayrı çözümü, yeni organik bir bütünü, yeni bir sistemi görselleştirir. Soyut biçimlere resimde kuşatma görevi yüklemek, somut biçimlerle de merkezi odaklaştırmalar yaparak resimde ritm ve biçim organizesi sağlanmıştır.
Gathering the real ant unreal spots, WhiciTare used in expressing the conrete and abstract in a nev logical concept has been my essential problem. The solution of this problem inraay each painting seperately makes the new system visual.To arrange the rhythm and the form of the painting, the concrefe forms are used for surrounding and the abstract forms are used for centralising
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17742
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22643.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.