Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17670
Title: Elektronik Ticaretten Elektronik İşletmeye Dönüşüm Sürecinde Aşamalar
Authors: Sümen, Halefşan
Evin, Önder
98724
İşletme
Management
Keywords: Elektronik ticaret
Pazarlama
Web siteleri
İnternet
Electronic commerce
Marketing Web sites
Internet
Issue Date: 2000
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma hızla gelişmekte olan dijital dünya ve Web tarzı yaşamın doğrudan pazarlama ve elektronik ticaret ile ilişkilendirilmesiyle başlamakta olup elektronik ticaret kavramı ve elektronik ticaretin firmalar-tüketiciler arası, firmalar arası şekilleri anlatılmıştır. Elektronik ticaret'ten en çok hangi ürün ve sektörlerin etkileneceği ve firmaların elektronik ticarete geçiş kararı verirken değerlendirmesi gereken konular incelenmiştir. Sonrasında Internet üzerinde elektronik ticarete geçmeye karar veren firmalar için geçişin ilk adımı olan Web sitesi oluşturma ve İnternet Servis Sağlayıcı firma seçiminde süreçler ve basan faktörleri incelenip oluşturulan Web sitesi için İnternet'te pazarlama karması çalışmaları ve pazarlama araştırmaları anlatılmıştır. Elektronik ticaret uygulamalarından son olarak elektronik ödeme sistemleri ele alınmış ve elektronik ticaret uygulamalarının yarattığı değişimler üzerinde durulmuştur. Elektronik ticaretin arz zinciri ve elektronik iş ile olan ilişkisi incelenmiş ve elektronik ticaretten elektronik işe ve elektronik işletmeye geçiş aşamaları anlatılmıştır. Son olarak Türkiye'de elektronik ticaret sektörü değerlendirmesi yapılmış ve "Türkiye'de elektronik ticaret ve elektronik iş uygulamaları" konulu bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
This study begins with the analysis of the interactions and the relationship of the rapidly improving digital world and the Web style life with the direct marketing and the electronic commerce, the definition of electronic commerce with its two types "Business to Consumer, Business to Business" explanation. The products and the sectors that will be affected by electronic commerce and the subjects that the firms have to evaluate in their decision stage for starting electronic commerce are analysed. After that, establishing Web site and the processes and success factors of choosing Internet Service Supplier firm that are the first stages of the electronic commerce are examined for the firms that decide to start electronic commerce on Internet. Marketing mix study and marketing researches on the Internet are also explained for the established Web site. Lastly told about for the applications of electronic commerce are the electronic payment systems while stating the transformations that are created by the electronic commerce applications. The relationship of electronic commerce between the supply chain and electronic business is analysed and the processes of transition from electronic commerce to electronic business and electronic enterprise explained. Lastly an evaluation of the electronic commerce sector in Turkey and questionnaire study named "Electronic Commerce and Electronic Business applications in Turkey" is done.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/17670
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98724.pdf9.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.