Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17669
Title: Parametrik Olmayan İstatistik Tekniklerinin İşletme Sorunlarına Uygulanması
Other Titles: Applications Of Nonparametric Statistical Techniques On Business Poblems
Authors: Şenesen, Ümit
Saymalı, Hülya
98745
İşletme
Management
Keywords: Motivasyon
Parametrik olmayan teknikler
Verimlilik
İşletmeler
Motivation
Nonparametric techniques
Productivity
Businesses
Issue Date: 2000
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, parametrik olmayan istatistik teknikleri kullanılarak bir bankanın çalışanlarının iş verimliliklerini etkileyen unsurlardan ikisi ölçülmüştür. Bunlardan birisi, banka çalışanlarının mesai saatlerine uyumu ve diğeri de banka çalışanlarının motivasyonudur. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde, bu banka çalışanlarının mesainin sabah başlama saatine uyumlarının ve bunun seçilen bazı bazlara göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi için parametrik olmayan istatistik testlerinden x2, Kolmogorof- Smirnof, Değişim Noktası, Mc Nemar testleri kullanılmıştır. Banka çalışanlarının bir işyerinde bulmayı istedikleri motivasyon faktörleri ile çalıştıkları bankada buldukları motivasyon faktörlerinin karşılaştırılması için de Wilcoxon T+ testi kullanılmıştır. Kullanılan testlerin sonucunda, bankadaki ilgili sorunlara ilişkin kurulan varsayımların parametrik olmayan istatistik tekniklerinin yardımıyla test edilebildiği gözlenmiştir.
In this study, by using nonparametric statistical techniques, two elements which effect the labour productivity of a bank' s personnel have been measured. One of them is the adaptation of bank personnel to working hours and the other one is the motivation of bank personnel. In order to determine the adaptation of bank personnel to the beginning of working day and also to determine if it differentiates for some chosen bases or not, the Chi-Square, the Kolmogorov-Smirnov, the Change-Point, the Mc Nemar Change tests of nonparametric nature have been used. To compare the motivation factors which the bank personnel require in an office and the motivation factors which they actually find in the bank, the Wilcoxon Signed Rank test has been used. As a result, it has been observed that hypotheses which are formed according to the situations can be tested with the help of nonparametric statistical techniques.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/17669
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98745.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.