Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17652
Title: Veri Ambarı Oluşturma Ve Analiz Projelerinin Yönetilmesi
Other Titles: Project Management Of Building Data Warehouse And Analysis Projects
Authors: Sümen, Halefşan
Yılmaz, Oğuz
137200
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Proje yönetimi
Veri ambarı
Business Administration
Project management
Data warehouse
Issue Date: 2003
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Birinci ve ikinci bölümde tezin gözden geçirilmesi yapılmış ve proje yönetimi ve bu konunun tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Bu tez içerisinde, metodoloji tipleri ve bunların kullanımı, risklerin ve sorunların yönetilmesi gibi proje yöneticilerinin günümüzde karşı karşıya kaldıkları bir çok teknik ve konu incelenmiştir. Bölüm 3 deki veri ambarı işlemlerinde, her bir veri amban bileşeninin mimarisi tanımlanmaya başlanmıştır. Bölüm 3'deki veri tabanı şemalarının amacı, uygun veri ambarı şemalarının, mantıksal model gereklilikleri gözönüne alınarak nasıl tasarlanacağının açıklanmasıdır. Bu bölümde olgu tablolarının ve boyut tablolarının nasıl belirleneceği ve bunların nasıl tasarlanacağı açıklanır. Bölüm 4'ün amacı data martların tasarımının nasıl yapıldığını ve hangi durumlarda veri ambarı çözümlerinde data mart kullanılmasının uygun olacağı incelenmiştir. Bu bölümde data mart kavramı hakkında genel kavramlar gözden geçirilmiş ve işletme süreçleri ve yapısal tasarım açışından data mart yapısının veri ambarlarından farklılıkları incelenmiştir. Bu bölümde data martların geliştirilmesi çok yaygın olarak kullanılan teoriler olan, yukarıdan aşağıya yaklaşımı, aşağıdan yukarıya yaklaşım ve birleşik data mart yaklaşımı ışığında incelenmiştir. Beşinci bölümün amacı ise bir veri ambarı projesinin oluşturulmasında kullanılan metodolojilerin tanımlanmasıdır. Bu bölümde tanımlanan şablon proje planı ile bir veri ambarının oluşturulması için yapılması gereken aktivitelere gerçekçi bir bakış sunuluyor.
Part one and part two provide a brief overview of this thesis and some historical background on project management and its overall evolution. This thesis provides information on a number of techniques and topics facing project managers today, such as the types and use of methodologies, managing risks and problems. Process of data warehouse, in chapter 3, is the start of the description of the architecture of each component of a data warehouse. The objective of database schema in chapter 3 is to explain how to design appropriate data warehouse schemas from the logical requirements model. In this chapter is explained how we can decide and design fact and dimension tables. The objective of chapter 4 is to explain how to design data marts, and to decide when a data mart is appropriate. This chapter presents an overview of the data mart concept and how it differs from a data warehouse from business- process and structural-design perspectives. In the chapter will be explained the development of data marts, with the most widely adopted theories, the top-down, the bottom-up, and federated approaches. The objective of chapter 5 is to describe the methodology for the delivery of a data warehouse. The template project plan described in this section represents a realistic view of the activities that need to take place to deliver a data warehouse
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/17652
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137200.pdf5.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.