Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17626
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToraman, Ayhantr_TR
dc.contributor.authorKaraşahin, Akseltr_TR
dc.date1992tr_TR
dc.date.accessioned2019-02-08T07:43:52Z-
dc.date.available2019-02-08T07:43:52Z-
dc.date.issued1992tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17626-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992en_US
dc.description.abstractBilinçli karar verebilmek insana özgü bir davranıştır. Bir yerde, insan içgüdülerinin somut verilerle desteklenerek istenen hedeflere varılması veya varılamaması bir karar süreci sonunda olmaktadır. Verilecek kararların amaçları farklılaştıkça, birden fazla karar vericinin katılımı sonucu olaylar netliklerini kaybetmektedirler. Günümüzde git gide karmaşıklaşan karar verme sürecine paralel, sosyo - psikolojik teşhislerle beraber analitik ve sistematik desteklere ihtiyaç artmaktadır. Sıralama, oranlama, puanlama, fayda fonksyonları gibi tekniklerin desteği ile oluşturulan metodların bilgisayar aracılığı ile çözümü bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Karar verme, çok amaçlı karar verme ve grup halinde karar verme durumlarına kısaca değinilerek, Ordinal ve Kardinal yaklaşımların bireysel ve onaylanmış kriter yöntemleri üzerinde durulmuş, hazırlanan bilgisayar programları ve bunların uygulamaları ile Kardinal Yaklaşım ağırlıklı olmak üzere kullanılan metodların veriminin arttırılması hedeflenmiştir. En basitinden en karmaşığına kadar birçok alanda karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne uygulanabileceği gibi, özellikle şirket içi anlaşmazlık durumlarında konulara daha rasyonel yaklaşılmasını sağlayacaktır.tr_TR
dc.description.abstractComputer Supported Group Decision Making Under Multiple Criteria Decision making is a process that every human being is involved in. People are taking numerous decisions during a day even without being aware of it. As the complexity of problems grows with more people being involved in decision making, several methods have been developed to support them in their decision process. This study not only gives an overview about decision process but it especially discusses the evaluation and decision phases of group problem solving. Probably the most commonly used evaluation techniques are ranking, rating, scoring, all of which indicate preferences in regard to a group of candidates under consideration. The ordinal approach, which involves the ranking of candidates, and the cardinal approach, which involves the scoring of candidates, has been discussed and also supported by a computer program. The Ordinal (ranking) and Cardinal (rating) approaches allow committee members to individually evaluate each candidate and to find the collective preference ordering. In addition, these approaches will show to what extent candidates are being preferred to others. The committee members taking the decision have certain characteristics. They may or may not share the same criteria. And even if they share the same criteria, each may weight each of the criteria differently. That is why, these approaches may be applied in real-life situations and include relevant factors and important intangible factors. However, the way the commitee members interpret the available information, is still unclear because of the psychological and political problems. When the number of candidates, decision makers or criterias grow and the available time for decisions get shorter, the application of such methods gains more significance. That is the reason why this study includes the computer supported application of these methods. It aims to bring such theoratical frameworks into practice by also showing the possible application areas.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBilgisayar programlarıtr_TR
dc.subjectÇatışmatr_TR
dc.subjectÇok amaçlı karar vermetr_TR
dc.subjectÇıkar gruplarıtr_TR
dc.subjectİşletmelertr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectComputer programsen_US
dc.subjectConflicen_US
dc.subjectMultiobjective decision makingen_US
dc.subjectInterest groupsen_US
dc.subjectBusinessesen_US
dc.titleŞirket İçi Gruplar Arası Çıkar Çatışmalarının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemi İle Çözümütr_TR
dc.title.alternativeComputer Supported Group Decision Making Under Multiple Criteriaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID22637tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.departmentManagementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22637.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.