Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17567
Title: Türk Halk Oyunlarının Açıklamalı Terminolojisi
Authors: Değerli, Fikret
Mürtezaoğlu, Serpil
22663
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Turkish folk dances
Folklore
Turkish folk dances
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk Folklorunun en canlı bölümlerinden birini oluşturan Türk Halk Oyunları ve ilgili alanlarındAki terimler incelenip, ortaya konulmuştur. Tez konusu kapsam itibariyle iki ayrı bölümde ele alinmiştir. Birinci bölümde, Türk Halk Oyunları ve ilgili alanların¬ daki terimler çeşitli acılardan ele alınıp, genel başlıklar altında incelenmiştir. ikinci bölüm ise daha özel'e indirgenerek Türk Halk Oyunları isimleri, yöre, tür ve cinsiyet farkları gözetile¬ rek tablolar şeklinde verilmiştir. Her iki bölümde de yazım şekli olarak alfabetik sıra esas alınmıştır. Bu çalışma, Türk Halk Oyunları dalında özellikle son yıllarda yaşanan terim karmaşasına bir nebze de olsa açık¬ lık getirmek ve bu konuda çalışmalar yapacak olan kişilere ışık tutmak amacıyla yapılmıştır.
în this thesis terminology on Turkısh Folk dances, which is on of the most alive parts of Turkısh folklore has been studied and exhibited. The thesis contains two main chapters. in the first chapter, terminology on Turkish Folk Dances has been studied from different aspects and studied under some main titles. The second chapter has been studied in a more detailed way and some tables have been given according to different regions, kinds and sexes. in both chapters, alphabetical order has been used in principal. This study has been done to bring clearness to the misused terminology in the branch of Turkısh Folk Dances during the last years and with the hope to enlighter the possible future needs
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17567
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22663.pdf6.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.