Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17563
Title: Türk Halk Oyunlarında Öğretim Elemanının Eğitimi Ve Önemi
Authors: Değerli, Fikret
Güner, Mesut
22659
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Eğitim
Halk oyunlar
Türk halk oyunları
Öğretim elemanları
Folklore
Education
Folk dances
Turkish folk dances
Instructors
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Halk oyunlarx; insanlarxn yaşama biçimlerini, gelenek, göreneklerini, inanışlarını müzikle birleştirerek yansıtan, nesilden nesile aktarılmasına yardım eden, kültürel değer lerimizin tanıtımını saglıyan en önemli unsurlardan biridir. Uluslararası kültür ve sanat ilişkilerinde, halk o- yunlarmın katkısı bilinmektedir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde halk oyunları ile gösterilen başarının sonucunda, o ülkelerin büyük ilgisine ve sevgisine sahip olmaktayız. Artık iletişim araçlarının bu kadar geliştiği çağımızda, halk oyunlarının birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği bakımından gerekli faydayı sağlamak, bilimsel çalışmanın ve eğitimin başarısıyla mümkün olacaktır. Devletin de bu konuya gerekli yakınlığı ve desteği gösterip, milli bir politika haline getirmesi, eğiticileri genel eğitim plan ve politikası içine alarak gözetleyip, denetlemesi, diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi bu alan da da öğreticilik yapan kişilere, öğretmenlik mesleği ile ilgili formasyonları sağlaması ve halk oyunları eğitimini Milli Eğitim konusu olarak ele alması gerekir
Folkdancing is an important factor in culture in that it reflects people's traditions, customs and beliefs together with music. It also helps our cultural valves pass from one generation to another. The importance of folkdancing in international rela tions from the point of culture and art is well known. Today our successful folkdancing performances in many countries have drawn the attention of those countries. Considering the uniting characteristic of folkdancing and the highly developed communication devices of our age, education of folkdancing on an academic basis gains more importance in successful international relations. Education of folkdancing should be a national policy and considered within the frame of National Education. The state should control and supervise the teaching staff and provide them with facilities for academic teaching formation as it does in other educational bodies
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17563
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22659.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.