Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17491
Title: Tam Zamanında Üretim Sistemleri Ve Bir Grup Teknolojisi Uygulaması
Other Titles: just İn Time Manufacturing And An Application Of Group Technology
Authors: Tanyaş, Mehmet
İzbudak, Hüseyin Levent
46361
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Grup teknolojisi; Tam zamanında üretim
Group technology ;Just in time production
Issue Date: 1995
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Sektörel rekabet şartlarının ağırlaştığı günümüz ekonomisinde, dünya çapında bir şirket olmak için modern üretim sistemlerini kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Öncelikle üretim sistemleri geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır ve bu sistemler kısaca tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde tam zamanında üretim sisteminin gerekleri ortaya konmuştur. Tam zamanında felsefesinin tanımı, toplam kalite yönetiminin, toplam verimli bakımın, sistem içindeki önemi, küçük parti hacimleri ile çalışmanın, işletmeye kazandıracakları anlatılmaktadır. Sisteme esneklik kazandırmak amacıyla hazırlık sürelerinin azaltılması ve bunun için sistemde yapılması gereken değişikliklerin neler olduğu anlatılmaktadır.Tam zamanında felsefesinin temellerinden olan grup teknolojisi ve grup teknolojisine geçiş süreci ve zorlukları anlatılmıştır. Bu bölümün bir başka konusu da iş yüklerinin düzgünleştirilmesinin, eğitimli ve nitelikli isçilerin, fabrikada odaklaşmanın, tam zamanında felsefesi için ifade ettiği şeylerdir. Üçüncü bölümün ana konularından birisi de kanban sistemi ve işleyişidir.Son olarak da tam zamanında üretim sisteminde satınalma ve nakliye işlemlerinin diğer sistemlerden farklı olarak nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği anlatılmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde tam zamanında üretim sistemiyle toplam kalite yönetiminin ve çalışanların katılımının dünya kalitesinde bir üretime ulaşmak için nasıl entegre edilmesi gerektiği, bu geçiş sürecinin zorlukları ve sonunda ortaya çıkacak faydalar anlatılmaya çalışılmıştır. Sonraki bölümde ise uygulama yapılan fabrika, organizasyonel yapısı, ürün yelpazesi ve ürünlerindeki çeşitlilikleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise tam zamanında üretime geçişin ana adımlarından biri olan grup teknolojisi çalışması yer almaktadır. MACE yöntemi kullanılarak yapılan uygulama öncesi yöntem anlatılmış, parçaların fabrika içindeki taşıma sürelerini azaltacak ve çeşit sayısı yüksek olan bir ürün grubuna hizmet verecek yerleşim şekli ortaya konmuştur. Sonuç olarak, tam zamanında üretime geçmek için en önemli noktalardan birisi yönetimin bu felsefeye tam olarak inanmasıdır. Yine, yönetim bilmelidir ki, başlangıçta çok yüksek gibi görünen eğitim ve uygulama maliyetleri, uygulama sonunda çok büyük kazançlarla geri dönecektir. Sayılabilir kazançların yanında, çalışanların tatmini, yüksek moral ve iş sadakatinin artışı gibi sayılamayan kazançlar da sağlanmaktadır. En önemlisi, üretimde mükemmeliyeti yakalamak, en iyi rekabet silahlarından birisidir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
URI: http://hdl.handle.net/11527/17491
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46361.pdf3.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.