Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17490
Title: İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
Other Titles: Business Process Reengieering
Authors: Erkut, Haluk
Adanalı, Hüseyin
55692
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: İş süreçleri
Business processes
Issue Date: 1996
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: özellikle son on yıl içerisinde, dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler organizasyonlara değişimin gerekliliğini açıkça göstermektedir. Küreselleşen iş dünyasında, basan ve kalıcılığı sürdürebilmenin tek yolu, değişimin gereklerine uyabilmek ve değişimi etkin olarak yönetebilmekten geçmektedir. Artık günümüz organizasyonları için gerekli olan organizasyon dışı ilişkilerde, müşteri odaklı ve pazara yönelik olmak; organizasyon içi operasyonlarda, süreç odaklı olmak ve takım çalışması yapmaktır. Yalnızca bu tip bir organizasyon tüm operasyon ve faaliyetlerine daha mantıksal, etkin ve efektif bakabilir. Böyle bir çaba "İş Süreçlerinin Yemden Yapılandırılmasının (İSYY)" kalbini oluşturmaktadır. İSYY çalışmalarında değişim ihtiyacının belirlenmek, bu ihtiyacı İSYY çabasına dönüştürmek, başarıya ulaşmış organizasyonlarda görülen ortak değişimleri inceleyip bu değişimlerinden esinlenerek gerekli alanlara -iş, yapı, yönetim ve değerler- gerekli değişimleri uygulamak yaklaşımın özünü oluşturmaktadır. "İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması" çalışmalarının başarısı, süreç yönetiminin üst düzey yöneticilerce sahiplenilmesi; müşteri ve süreç odaklı şirket kültürünün oluşturulmasında üstlenecekleri rol ile çok yalandan ilgilidir. İSYY çabası iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ile son bulmamaktadır. Sonuçta başarılı bir yeniden tasarım; etkin veri toplamak, ekip çalışması yapmak, iyi yapılandırılmış bir metodoloji kullanmak, en iyi uygulamalarla karşılaştırmalar yapmak, çalışanlarla etkin iletişim kurmak vb. etkenlerin bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkan teknik bir olgudur. Nitekim bu tez çalışmasında İSYY'nin bu kısmı teorik ve pratik yönleriyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak birçok ÎSYY örneğinde olduğu gibi, zor olan kısım; yeniden tasarlanan sistemi uygulamaya almak, yönetmek ve sürekli olarak muhtemel süreç iyileştirme fırsatlarını araştırmaktır.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
URI: http://hdl.handle.net/11527/17490
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55692.pdf5.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.