Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17487
Title: Tam Zamanında Üretim Sistemlerinin Maliyet Analizi
Authors: Tolga, Ethem
Yılmaz, Ayşegül
75166
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Maliyet analizi ; Tam zamanında üretim
Cost analysis ;Just in time production
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Klasik yönetim tarzlarının günümüzün ağır rekabet koşullarında yetersiz kalması, organizasyonları yeni yönetim sistemlerini uygulamaya teşvik etmektedir. Tam zamanında (JIT) sistemi bu koşullarda en çok tercih edilen sistemlerden biridir. JIT, hem üretim hem de servis sektöründe başarıyla uygulanabilen bir sistemdir. JIT için literartürde birçok tanımlama yapılmıştır. Hepsinin ortak yönü JIT'in organizasyondaki israfları elimine etmeye yönlendiren, kaliteye, çalışana önem veren ve müşteri odaklı bir yönetim sistemi olmasıdır. JIT üretim yönetim prensiplerine göre sadece istenen miktarda, istenilen kalitede ve istenilen zamanda üretim yapmak ve envanter, gereksiz taşıma, bekleme vb. ürüne müşteri açısından değer katmayan tüm aktivitelerin yok edilmesi gereklidir. Günümüzde müşterilerin sadece fiyata değil kaliteye ve zamanında teslimata da önem vermesi bu sistemin kullanımım zorunlu kılmaktadır. Bu sistemin kullanılmadığı ortamda müşterinin beklentilerini tam olarak karşılayabilmek ancak yüksek maliyetlerle mümkün olacaktır. JIT kavramı ilk olarak Toyota Motor şirketinin başkanı Taiichi OHNO tarafından geliştirilmiştir. A.B.D.'de büyük sanayi devlerinin Japon şirketleri ile girdikleri yarışta büyük pazar kayıplarına uğramaları bu sistemin gündeme gelmesini sağlamıştır. JIT sisteminin en önemli unsuru zamandır. Tüm aktiviteler zamanında, bir uyum içinde ve su gibi akan bir sistemde gerçekleştirilmelidir. Bunu sağlamak için organizasyondaki problemlerin bulunup kökten çözümlerin üretilmesi ve uygulanması gerekir. Envanter organizasyonlarda problemleri gizler. Dolayısıyla envanterin düşürülmesi ile problemler birer birer ortaya çıkacaktır. JIT sistemini uygulamayı düşünen organizasyonlar kısa dönemli değil uzun dönemli yatırımlar yapmalı ve çalışanlarında katılımın sağlanması gereklidir. Envantere yatırılan para JIT'e göre israftır. Bitmiş ürünün stokta bekletilmesi fırsat maliyetlerine ve fiyatların artışına sebep olacaktır. Bu da firmanın rekabet gücünü azaltacaktır. Tezin birinci bölümünde JIT sistemi ile ilgili genel bilgi verilecektir. İkinci bölümde JIT sisteminin tanımı, gelişimi, yararları ve uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli çalışmalardan genel olarak bahsedilecektir. Üçüncü bölümde JIT envanter yönetimi prensipleri ile ilgili açıklamalar yapılmış ve geleneksel ekonomik sipariş miktarı hesabının JIT ortamında sipariş maliyeti, elde bulundurma maliyeti kısıtı altında ve enflasyonlu ortamlarda kullanılabilecek şekilde geliştirdiğimiz ekonomik sipariş miktarı modelleri ve örnekleri gösterilmiştir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17487
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75166.pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.