Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17484
Title: Kalite Geliştirmede Yeni Yöntemler
Authors: Tanyaş, Mehmet
Aydın, Esin
75590
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Kalite geliştirme teknikleri
Quality improvement techniques
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yeryüzünde büyük değişim rüzgarlarının yaşandığı son 50 yılda, bu değişim rüzgarlarından Türkiye' de etkilenmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu olan değişimlerden etkileşim, son yıllarda teknolojinin de baş döndürücü bir hızla gelişmesi ile büyük bir sürat kazandı. Günümüzde değişimlere ayak uyduramayan kuruluşlar, kurumlar ve global anlamda da ülkeler çağın gerisinde kalmakta, rekabet edebilme gücünü yitirmektedirler. Rekabet edebilme sırrının artık müşteri memnuniyeti yani kalite olduğu artık tüm dünyanın bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Bu yüzden firmalar müşteri memnuniyeti ve müşteri isteklerinin karşılanmasını sağlayacak şekilde mal ve hizmet üretimini gerçekleştirecek bir yapı oluşturmalıdırlar. Böyle bir yapının kurulması ise, Toplam Kalite Yönetiminde yatmaktadır. Bu yüzden bu kavramın çok iyi anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Hatta pazarda lider olabilmek için firmanın bir adım önde olup, müşterinin gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarını öngörmesi / belirlemesi gereklidir. Yeni ürün tasarımı veya mevcut ürünün geliştirilmesinde, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının öncelikli olarak değerlendirmede ve tasarım prosesine dahil etmede başarılı sonuçlar getiren bir teknik olarak "QFD-Kalite Fonksiyon Açınımı" dikkat çekmektedir. Kalite Fonksiyon Açınımı ile müşterinin ihtiyacını karşılamada öncelik verilmesi gereken kalite karakteristikleri belirlenir. Bu aşamada müşteri taleplerinin çok yönlü bir şekilde algılanması ve hiç bir hataya meydan vermeden ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Hatasız ürün ve hizmetler, bir taraftan müşterileri memnun ederken, diğer taraftan da maliyetleri iniş trendine sokacak, böylelikle işletmenin var olma savaşına destek vereceklerdir. İşte bu noktada da "HTEA- Hata Türü ve Etkileri Analizi" işletmeler için kıymetli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. HTEA bilinen ya da olası hata türlerini belirleyecek, bu tür hataları önleyici ve/veya etkilerini düşürücü önlemler geliştirir. Üretim sisteminin hatalı ürünler de üretebileceğim kabul eden her kuruluş bunların tüketiciye gitmesini önlemek amacıyla bir ayıklama sistemi kurmak zorundadır. Böyle bir yaklaşımda süreç ve girdilerin daha iyi kontrolü ile hatalar oluşmadan önlem alınmaktadır. Bu noktada 'İSK- İstatistiksel Süreç Kontrolü" nün önemi anlaşılmaktadır. İstatistiksel Süreç Kontrolü süreç kontrollerinde, sürecin kontrol altında olup olmadığını anlamak, süreci etkileyen özel faktörlerin var olup olmadığım tespit etmek, süreçteki değişkenliği azaltmak, spesifikasyonların gerçeğe daha uygun bir şekilde tespit edilmesi gibi pek çok alanda yaygın bir kullanıma sahiptir. Tezin ilk bölümünde kalitenin dünü ve bugünü anlatılmıştır. Bugün gelinen noktada asıl hedef müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu memnuniyeti sağlamak için firmalar rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirmek ve geliştirilen yöntemleri dikkate almak durumundadır. Tezde müşteri beklentileri ile ilişki kurulan mühendislik özellikleri aynı zamanda süreçte numune alınan ve ölçüm yapılan kalite karakteristikleridir.Kalite Fonksiyon Açınımı bize müşteri beklentileri doğrultusunda hangi kalite karakteristiğinin daha çok önem arz ettiğini göstermektedir. Kalite Fonksiyon Açınımı sürecinde, kalite evinin kurulmasından sonra analize devam ederek tüketicinin beklentilerinin imalat süreçlerine taşınması ile Süreç Kalite Evi oluşturulmuştur. Burada en önemli görülen süreç üzerinde Proses HTEA çalışması yapılmış ve İstatistiksel Süreç Kontrolü ile bağlantı kurulmuştur.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17484
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75590.pdf9.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.