Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17462
Title: Enformasyon Teknolojisi
Other Titles: Information Technology
Authors: Güngör, Cengiz
Yaren, İzzet Hakan
55833
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Bilgi teknolojisi
Information technology
Issue Date: 1996
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dünya son iki yüzyılda, yüzyıllar boyunca yaşadığı değişimlerden daha büyük bir değişimle karşılaştı. Bu değişimin kaynağı yeni tür enerjilerin ve sonrasında teknolojilerin ortaya çıkması idi. Böylelikle son iki yüzyılda dünya yepyeni çağlan artarda yaşadı. Endüstri devrimi, atom çağı derken kendimizi birdenbire bilgi ve enformasyon çağında buluverdik. Enformasyon çağı günümüz insanının hem iş hayatını hem de günlük yaşamım oldukça farklı biçimlere dönüştürdü. Bunun ardındaki nedeni analiz etmek için bu çağın karakteristiklerini irdelemek gerekli idi. Bu konuda uluslararası literatürde yakın tarihli pek çok araştırma var ancak ulusal literatürümüz bu konuda çok zengin değil. Bütün bu noktalan gözönünde bulundurarak enformasyonu ve onun teknolojisini inceleyerek, bu teknolojiden organizasyonlann en uygun biçimde nasıl yararlanabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmada öncelikle enformasyon ve enformasyon teknolojisinin karakteristiklerini, gelişimini ortaya koyarak başladık. Daha sonra ise devrimsel nitelik taşıyan bu olgunun organizasyonlar için stratejik uygulama modelleri tartışıldı. Organizasyon yapışma etkisi ve organizasyonel değişimi gerçekleştirme amacıyla kullanımı incelendi. Çalışmanın son bölümünde Türk sanayii şirketlerindeki Enformasyon teknolojisinin durumuna ilişkin olarak yapmış olduğumuz anket araştırması ve sonuçlannın analizi ortaya konuldu.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
URI: http://hdl.handle.net/11527/17462
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55833.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.