Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1744
Title: İstanbul İli Esenler İlçesi Deprem Hasar Tahmin Analizi
Other Titles: Earthquake Damage Estimation Analysis For Istanbul Esenler District
Authors: Karaman, Y. Himmet
Taşlıova, Kenan
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: HAZTURK
Deprem
Deprem Hasar tahmin analizi
HAZTURK
Earthquake
Earthquake Damage Estimation Analysis
Issue Date: 8-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Zeytinburnu ilçesi ve ardından tüm İstanbul ili için uygulanan Sonuç Bazlı Risk Yöntemi ve Deprem Kayıp Tahmini Analizi çalışması kapsamında geliştirilen HAZTURK adlı yazılım kullanılarak esenler ilçesi için deprem kayıp tahmin analizi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yazılım Türkiye için özel geliştirilmiş olup, tek bir senaryoya bağlı olmadan kullanıcı tarafından yapılacak farklı senaryo tanımlamaları ile analiz gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışma sonunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
In this study an earthquake loss estimation analysis is carried out for Esenler District by using the HAZTURK software which was developed in Consequence-Based Rısk Management And Earthquake Loss Estimation Analysis study by Zeytinburnu district and Istanbul. The software was developed special for Turkey and provides the possibility of making loss analysis based on different earthquake scenarios created by user. In the end of study, the data obtained from analaysis of the results was evaluated
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1744
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10374.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.