Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1743
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTarı, Ergintr_TR
dc.contributor.authorMenteşe, Emin Yahyatr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-11-18tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-14T14:13:45Z-
dc.date.available2015-05-14T14:13:45Z-
dc.date.issued2009-12-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1743-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractAfetlerle mücadelede en önemli bölüm afetlerin önceden belirlenebilmesi ve konuyla ilgili yetkililerin ve sivillerin bu doğrultuda mümkün olduğunca hazırlıklı olmasıdır. Bu çalışma da bu temele dayanarak karar vericilerin en hazırlıklı biçimde afetle mücadele etmesini sağlayacak bir sistem olan, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve İTÜ ile ULUSAL CAD ve GIS ÇÖZÜMLERİ AŞ. tarafından ortak yürütülen Rize İli Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi (RABİS)’nin iyileştirilmesi amacıyla çıktılarının değerlendirilmesini ve bu doğrultuda öneriler geliştirmeyi amaçlayan bir çalışmadır. En genel tanımıyla bu çalışmanın amacı RABİS’te gerçekleştirilen heyelan tahmin sisteminin iyileştirilmesine altlık olacak analizleri yürütmektir. Çalışmada girdi olarak kullanılan veriler RABİS kapsamında üretilen verilerdir. Bunları üç kısımda incelemek mümkündür. Birincisi jeolojik veriler, ikincisi uzaktan algılama verileri, üçüncüsü de meteorolojik verilerdir. Jeolojik veriler RABİS kapsamında İTÜ bünyesinde çalışmakta olan jeoloji grubunun çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda elde edilen ve bu çalışmada dikkate alınan veri Rize ilinde yüksek heyelan potansiyeli taşıyan alanların sunulduğu veri setidir. Uzaktan algılama çalışmalarından temin edilen veriler ise çeşitli uydu görüntülerinin işlenmesiyle elde edilen sınıflandırma verileri ve sayısallaştırma verileridir. Meteorolojik veriler de yine RABİS kapsamında ve İTÜ bünyesinde çalışmalarını yürüten meteoroloji çalışma grubunun araştırmaları sonucunda üretilen verilerdir ve Rize ili için DMİ tarafından üretilen meteorolojik tahmin verileridir. Bu çalışma ile elde edilen veriler Rize iline ait çok önemli bulguları ortaya koymuştur. İl genelinde gerçekleştirilmiş olan RABİS çalışmasının çıktılarından yararlanılarak öncelikle bu çıktıların performansı değerlendirilmiş, sonrasında da bu proje çıktılarının nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler sunularak karar destek sistemlerine altlık olacak bilgilere ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe most important parts in disaster management are to predict the disaster and make the responsible persons and civilians prepared as much as possible to the hazards. On this basis, this study aims at improvement of RABIS (Establishment of a GIS Based Disaster Information and Meteorological Early Warning System) project which was carried out by ITU and ULUSAL CAD and GIS Solutions Company with the sponsorship of TUBITAK. In this sense the outputs of the project are evaluated and tested, so there have been developed some suggestions. With the broadest definition, the main goal of this study is to carry out the analysis to improve the outputs of the RABIS project. The input data in this research is gathered from the RABIS project. These are geological data, remote sensing data and meteorological data. Geological data is obtained from the outputs of the geology workgroup that took place in the project. Data includes landslide potential map of Rize province. The remote sensing data is including the classification and digitization data which are based on satellite images. Meteorological data is constituted by the rainfall forecast data which is supplied by Turkish State Meteorological Service. The results include very important findings. Benefiting from the outputs project, the performance of these outputs is tested and then regarding these tests there have been generated some suggestions on how to improve the quality of the project. So there have been reached to critical results which can serve as base data for decision makers in Rize.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectCBStr_TR
dc.subjectHeyelantr_TR
dc.subjectYağış Eşik Değeritr_TR
dc.subjectTahmintr_TR
dc.subjectRizetr_TR
dc.subjectGISen_US
dc.subjectLandslideen_US
dc.subjectRainfall Threshold Valueen_US
dc.subjectRizeen_US
dc.titleCbs Ortamında Gerçeğe Yakın Zamanlı Heyelan Tahmini-rize Örneğitr_TR
dc.title.alternativeNear Real-time Landslide Forecast In Gis Environment-rize Caseen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGeomatik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeomathic Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9997.pdf6.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.