Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaktav, Deryatr_TR
dc.contributor.authorLevent, Mehmet Akiftr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-24tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-14T14:13:42Z-
dc.date.available2015-05-14T14:13:42Z-
dc.date.issued2009-03-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1731-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractÇağımızın bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişime paralel olarak hızla gelişen ve günlük hayatımıza giren Coğrafi Bilgi Sistemleri, arkeolojik araştırma çalışmalarını hayata geçirme amacıyla kullanabileceğimiz bilgisayar destekli bir bilişim aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırma çalışmamda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yetenekleri kullanarak hedef odaklı uygulamalar geliştirilecektir. Araştırma çalışmamda öncelikle arkeolojik araştırmalarda genel olarak kullanılan veriler tespit edilecektir. Dünya çapındaki ve Türkiye’deki mevcut arkeolojik araştırma çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı araştırılacaktır. Bu arkeolojik araştırma çalışmaları: Akdeniz Arkeolojik Coğrafi Bilgi Sistemi(MAGIS), Fransa-Burgonya Bölgesi Arkeolojik Araştırması, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi ve detaylı bir şekilde incelenecek olan Uzaktan Algılama ve Arkeolojik Yüzey Çalışmaları ile İstanbul’un Roma ve Bizans Su İkmal Sisteminin Araştırma Çalışmasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemi ile oluşturulacak olan ve gereksiz veri öznitelik bilgilerinden arındırılmış, gerekli kuralların ve kısıtlamaların belirlenmiş olduğu coğrafi veritabanı ile coğrafi objeler ve bu objelere dair öznitelik bilgilerinin sistematik bir biçimde toplanması, arşivlenmesi, yönetilmesi, bu verilere ulaşım, analizler oluşturması işlevleri gerçekleştirilecektir. Çalışma bileşenlerinden ölçüm noktalarına ait fotoğrafların daha düzenli bir biçimde, sorunsuz çalışmasını sağlamak amacı ile sistemde fotoğrafların mevkilerini belirten uygulama geliştirilmesi ve arazi kullanımı/arazi örtüsü raster verilerinde sorgulamalar ve analizler yapılmasını sağlamak amacı ile vektör veriye dönüşümünü destekleten uygulama geliştirilecektir. Son olarak oluşturulan veritabanı modellemeleri obje tanımları, öznitelik tanımları ve öznitelik değerlerinin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması amacı ile veri katalogu oluşturulacaktır.tr_TR
dc.description.abstractOn our century, with the rapid progress in the computer technologies Geographic Information Systems has emerged into our live with a parallel advance through which we can use to bring out the archaeological researches as a computer supported informatics tool. In my research paper, aim focused applications will be composed. Firstly, mostly used archaeological research data will be determined in this research paper. The usage of Geographic Information Systems will be investigated with the existing archaeological research examples of whole over the World and Turkey. These archaeological researches are: Mediterranean Archaeological Geographic Information Systems(MAGIS), France-Burgundy Archaeological Researches, The Archaeological Settlements of Turkey(TAY) and Remote Sensing and Archaeological Surface Researches with Old Istanbul and Byzantium Water Supply System Researches which will be investigated exhaustive soon. Geographic Information Systems will be used to create a geographic database which is purified from needless attribute data and have necessary rules and qualifications. In the mean time, GIS will be used to collect, archive, retrieve, analyze data which are existed in the geographic database. An application will be composed with the aim to determine the position of the photographs that belong to the objects in the Geographic database. Another application will be composed for the surface usage/surface cover raster data to be able to make analysis and inquiries with data conversations. Lastly, database modeling, object definitions, attribute definitions, attribute data value settings will be done and will be presented with an object catalog.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectArkeolojitr_TR
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)tr_TR
dc.subjectArkeolojik Veritabanı ve Veri Katalogutr_TR
dc.subjectArchaeologyen_US
dc.subjectGeographic Information Systems (GIS)en_US
dc.subjectArchaeological Database and Data Catalogen_US
dc.titleArkeolojik Araştırmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Veri Tabanı Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeDatabase Design With Geographic Information Systems In Archaeological Researchesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGeomatik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeomathic Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9255.pdf20.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.