Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1713
Title: Boğaziçi Sit Alanındaki Arazi Kullanımının Zamansal Değerlendirmesi
Other Titles: Determining The Change Detection Of Land Use For The Protected Zone Of Bosphorus
Authors: Göksel, Çiğdem
Vural, Emre
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: boğaziçi sit alanı
uydu görüntüleri.
protected zone
satellite images.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezin amacı, Boğaziçi sit alanı içersinde yer alan arazi kullanımının zamana bağlı olarak değişiminin saptanmasıdır. Bu saptama için Landsat TM 1984, Landsat ETM 2005 ve IKONOS 2005 görüntüleri yanı sıra Sarıyer ilçesinin büyük bir bölümünü kapsayan 1960 yılının 1/5000 ölçekli 2 adet pafta kullanılmıştır. Değişimin belirlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada bölge tümden ele alınarak uydu görüntülerinin kontrolsüz sınıflandırılma işlemi yapılıp 20 yıllık dönemde yerleşim ve yeşil alan alanlarının değişimleri saptanmıştır. İkinci aşamada ise paftaların alanı içinde bulunan tüm konut alanlarının sayısallaştırılması yapılmıştır. Aynı alandaki konut alanlarının sayısallaştırılması da yapılarak 45 yıllık dönemde konut alanı değişimi saptanmıştır. Tezin 1. bölümünde giriş ve çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, 2. bölümde ise elektromagnetik enerji ve spektral özellikler konusuna değinilmiştir. Ayrıca 3. bölümde dijital görüntü ve görüntü işleme hakkında bilgi verilirken 4. bölümde uydu sistemleri hakkında kısa bilgi verilmiştir. 5. bölümde uygulamaya yer verilmiştir. Sonuçlar ve bu sonuçlar bağlamında yapılan öneriler ise 6. bölümde anlatılmıştır.
In this study, the change detection of land use in the protected zone of Bosphorus was determined. For this purpose Landsat TM 1984, Landsat ETM 2005 and IKONOS 2005 satellite images were used. Moreover the map of Sarıyer county produced in 1960 was also used. The study was done in two stages. In the first stage the change detection was determined for whole area by the help of unsupervised classification. The classification process was done with all three images. In the second stage, by the help of on-screen digitizing, the urban areas were determined in both map and IKONOS 2005 image. After the process the digitized areas from image and map was compared. Both stages showed that the green areas are decreasing where the urban areas increasing rapidly in the zone of Bosphorus. In the first part the purpose of the study was overviewed. In the second part the properties of electromagnetic spectrum was examined. The digital image and the digital image processing techniques were expressed in the third part. In the fourth part information of satellite systems was explicated. The application, results and conclusions were expressed in the fifth and sixth part.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1713
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7842.pdf3.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.