Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1703
Title: İstanbul Boğazı’ndaki Tehlikeli Yük Taşımacılığının Ön Ve Geri Görünüm Sınırlarında Risk Altında Bıraktığı Bölgelerin Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Areas Left Under Risk In The Limits Of Forescene And Backscene Zone Of Bosphorus By Dangerous Load Carrying Vessels
Authors: Musaoğlu, Nebiye
Buhur, Sançar
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: İstanbul Boğazı
risk analizi
Ikonos
obje tabanlı sınıflandırma
Bosphorus
risk analysis
Ikonos
object based classification
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, daha önceden yapılmış, boğazdaki gemi kazası riskini ya da riskli yerleri belirlemeye yönelik çalışmaların tersine, kazanın etki alanı olarak deniz yerine kara seçilmiştir. Tehlikeli yük taşımacılığının boğaz ön ve geri görünüm sınırları içinde risk altında bırakacağı alanların tespiti için, geçmişte olan kazaların yerleri, gemilerin rota değişiklikleri, bölgedeki kritik tesisler, arazinin eğimi ve kullanım sınıfları, bölgenin nüfusu ve bina sayısı dikkate alınarak risk analizi yapılmıştır. Bölgenin arazi kullanımı bilgisi 4m yersel çözünürlüklü Ikonos verisinin obje tabanlı sınıflandırması ile elde edilmiştir. Çalışma sonunda riski belirleyen faktörler bir araya getirilerek risk formülü bulunmuş ve bu formül dikkate alınarak riskli bölgeler tespit edilmiştir.
In this study, contrary to the studies made before to determine vessel crash risk along Bosphorus or risky places for crashing, land is chosen to determine areas that are going to be affected by crash incidence. For determination of areas left under risk by dangerous load carrying in the limits of forescene and backscene zone of Boshphorus, risk analysis is made considering locations of past crashes, changes in vessels’ routes, critical facilities in the region, slope of the land, land use classes, population of region and number of buildings. Land use information of the region is obtained by object based classification of Ikonos data which has 4m spatial resolution. Finally risk formula is found by gathering the risk factors and risky regions are determined considering this formula.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1703
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7219.pdf5.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.