Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16894
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzgen, Serdartr_TR
dc.contributor.authorDurmuş, Çağataytr_TR
dc.date1998tr_TR
dc.date.accessioned2018-12-10T08:33:32Z-
dc.date.available2018-12-10T08:33:32Z-
dc.date.issued1998tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/16894-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998en_US
dc.description.abstractSon yıllarda demir-çelik endüstrisinin ihtiyaçlarına paralel olarak gelişen refrakter endüstrisinin araştırmaları dökülebilir refrakterler üzerinde yoğunlaşmış ve bu tür kolloidal sistemlerin reolojik özelliklerinin gelişmesiyle birlikte mekanik etki uygulanmaksızın kalıpta yerleşen düşük poroziteli ve performansı en az dökülebilir refrakterler kadar yüksek yeni bir malzeme türü ortaya çıkmıştır. Bu malzemeler literatürde "kendi kendine akan dökülebilir refrakterler", "serbest akan dökülebilir refrakterler" gibi ifadelerle tanıtılmaktadır. Kendi kendine dökülebilir ve reolojik özellikleri geliştirilmiş bu tür refrakter sistemleri günümüzde refraker tüketiminin en yoğun olduğu demir-çelik endüstrisinde ilgiyle karşılanmış olup özellikle Japonya' da tandiş ve pota astar örümlerinde pilot uygulamaları mevcuttur. Bu çalışmada kendi kendine akan refrakterler genel uygulama ve ürün özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma teorik ve deneysel kısımlardan oluşmaktadır. Teorik kısımda dökülebilir refrakterlerin dünyada gelişimi ve genel malzeme karakteristikleri anlatılmıştır. Deneysel kısımda serbest akış özelliğine sahip çeşitli kanşımlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Karışımlar tane boyut dağılımının bir ifadesi olan q değerine göre saptanmıştır. Baz olarak alınan karışım q=0.25 olarak kabul edilmiş; akış özellikleri farklı hammadde ve katkılar kullanılarak geliştirilmiştir. Temel refrakter ürün özellikleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek maksimum ürün özelliklerine ulaşılacak karışımın saptanması amaçlanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe development of low-cement castables and ultra-low-cement castables reduced the consumption of refractories in steel industries and led to the production of high- quality unshaped refractories. There are four types of alumina according to their cement content;. Conventional (CaO>2.5%).en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectRefraktertr_TR
dc.subjectRefractoryen_US
dc.titleAlumina Esaslı Dökülebilir Refrakterlerin Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDevelopment Of Alumına Based Castable Refractorıesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID75333tr_TR
dc.contributor.departmentMetalurji ve Malzeme Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMetallurgical and Materials Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75333.pdf6.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.