Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16894
Title: Alumina Esaslı Dökülebilir Refrakterlerin Geliştirilmesi
Other Titles: Development Of Alumına Based Castable Refractorıes
Authors: Özgen, Serdar
Durmuş, Çağatay
75333
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metallurgical and Materials Engineering
Keywords: Refrakter
Refractory
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda demir-çelik endüstrisinin ihtiyaçlarına paralel olarak gelişen refrakter endüstrisinin araştırmaları dökülebilir refrakterler üzerinde yoğunlaşmış ve bu tür kolloidal sistemlerin reolojik özelliklerinin gelişmesiyle birlikte mekanik etki uygulanmaksızın kalıpta yerleşen düşük poroziteli ve performansı en az dökülebilir refrakterler kadar yüksek yeni bir malzeme türü ortaya çıkmıştır. Bu malzemeler literatürde "kendi kendine akan dökülebilir refrakterler", "serbest akan dökülebilir refrakterler" gibi ifadelerle tanıtılmaktadır. Kendi kendine dökülebilir ve reolojik özellikleri geliştirilmiş bu tür refrakter sistemleri günümüzde refraker tüketiminin en yoğun olduğu demir-çelik endüstrisinde ilgiyle karşılanmış olup özellikle Japonya' da tandiş ve pota astar örümlerinde pilot uygulamaları mevcuttur. Bu çalışmada kendi kendine akan refrakterler genel uygulama ve ürün özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma teorik ve deneysel kısımlardan oluşmaktadır. Teorik kısımda dökülebilir refrakterlerin dünyada gelişimi ve genel malzeme karakteristikleri anlatılmıştır. Deneysel kısımda serbest akış özelliğine sahip çeşitli kanşımlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Karışımlar tane boyut dağılımının bir ifadesi olan q değerine göre saptanmıştır. Baz olarak alınan karışım q=0.25 olarak kabul edilmiş; akış özellikleri farklı hammadde ve katkılar kullanılarak geliştirilmiştir. Temel refrakter ürün özellikleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek maksimum ürün özelliklerine ulaşılacak karışımın saptanması amaçlanmaktadır.
The development of low-cement castables and ultra-low-cement castables reduced the consumption of refractories in steel industries and led to the production of high- quality unshaped refractories. There are four types of alumina according to their cement content;. Conventional (CaO>2.5%).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/16894
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75333.pdf6.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.