Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1650
Title: Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm: Beyoğlu Bölgesinde Kamondo Han Örneği
Other Titles: Urban Transformation As An Investment Instrument: Case Study Of Kamondo Han In Beyoglu Region
Authors: Dökmeci, Vedia
Ocak, Elif
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Kentsel Dönüşüm
Tarihi Kent Merkezi
Finansal Fizibilite
Urban Transformation
Historical City Center
Financial Feasibility
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Köhneme sürecine girmiş olan tarihi kent merkezleri sahip oldukları yapı stoğu ile kentsel dönüşüm süreci açısından bir potansiyele sahiptir. Tarihi kent merkezlerindeki dönüşümü şehir planlama ve gayrimenkul geliştirme boyutları ile incelenmiştir. Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul geliştirme kavramlarının açıklandığı çalışma kapsamında; kentsel dönüşümün dünyadaki ve Türkiye’deki örnekleri incelenerek bir karşılaştırma yapılmıştır. İstanbul’da ve özellikle Beyoğlu bölgesinde yaşanan kentsel dönüşüm sürecinin incelenmiştir. Çalışma alanı olan Kamondo Han’ın geliştiriciler ve yatırımcılar için yatırım kararı alma sürecinde önemli bir girdi olan finansal fizibilite analizi yapılarak analiz sonuçları ortaya konmuştur. Bu analiz sonucunda tarihi eserlerin fiziksel olarak yenilenmesinin yarattığı ekonomik kazanç ortaya çıkarılmıştır.
Historical city centers which have in dilapidate process, have a potential with the existing building stock in the urban transformation process. The transformation in the historical city centers have been analysed with the city planning and real estate development disciplines. In the scope of work which the urban transformation and real estate development terms have been determined, the urban transformation projects have been investigated and compared in the world with Turkey. In Istanbul and especially in Beyoğlu region, the urban transformation process was analysed. The financial feasibility of the Kamondo Han which is the subject area, was analyzed and the analysis results which is an important input for the developers and investors, were introduced. In conclusion of the analysis, the economic benefit of the historical buildings’s renewal has been discovered.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1650
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4334.pdf17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.