Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1646
Title: Alışveriş Merkezlerinde Tasarım İlkeleri Ve Bu İlkelerin Tüketici Beklentilerine Göre Değerlendirilmesi
Other Titles: Design Principles Of Shopping Centers And Evaluation Of The Principles Considering Consumer Expectations
Authors: Çıracı, Murat
Çakar, Canan
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Gayrimenkul geliştirme
Alışveriş merkezleri
Tüketici beklentileri
Mimari tasarım
Real estate development
Shopping centers
Consumer expectations
Architectural design
Issue Date: 4-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle alışveriş merkezi tanımı yapılarak, alışveriş merkezlerinin dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışları açıklanmış, daha sonra alışveriş merkezi sınıflandırmalarından bahsedilmiştir. Tüketici beklentileriyle ilgili bazı çalışmalar incelendikten sonra, alışveriş merkezlerinde mimari tasarım ilkeleri detaylı olarak anlatılmış ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinden mimari açıdan beklentilerini ortaya koymak amacıyla 335 kişi tarafından yanıtlanan bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma, SPSS 15 programı vasıtasıyla analiz edilmiş ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinden mimari yönden beklentileri arasında derecelendirme yapılmıştır. Derecelendirmenin ardından tek yönlü varyans analizi yapılarak; tüketici beklentilerinin yaş, gelir durumu, ziyaret sıklığı ve ziyaret amacı faktörlerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin alışveriş merkezi ziyaretlerinde yapının mimari tasarımının önemli bir yere sahip olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır.
In this study, definitions and classifications of shopping centers are mentioned and their evolution both in the world and Turkey is analysed. After reviewing some of the studies related to customer expectations for shopping centers, shopping center design principles are described in detail to create a questionnaire which is answered by 335 people. The questionnaire aims to display customer expectations regarding shopping center design. It is analysed via SPSS 15 program and consumer expectations for shopping centers are stated gradually. Besides, it is shown via one-way ANOVA analysis that the consumers age, income, frequency of their visits to shopping center and their purpose for visiting do not make any change in their design expectations. It is found that design of a shopping center has an important effect on consumer’s choices.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1646
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10171.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.