Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1645
Title: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Olarak Gayrimenkul Sektörü Ve İstanbul Gayrimenkul Piyasasının Gelişimi.
Other Titles: Real Estate Sector In Foreign Direct Investment And Development Of Istanbul Real Estate Market.
Authors: Baycan, Tüzin
Kolutek, Selcen
463483
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Gayrimenkul yatırımları
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
Real estate investment
Foreıng direct investment
Issue Date: 20-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmada genel olarak 2 temek konu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sektörel bazda karşılaştırmalı olarak değerlendirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Bu bağlamda yabancı yatırım ve yatırımcı ile ilgili olarak tanımlar verilmiş dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi ve yapısı ortaya konmuştur. Sektörel bazda yapılan karşılaştırmalar ile ülkelerin yabancı sermaye çekme potansiyelleri ile ilgili analizler yapılarak ülke sıralamaları yapılmıştır. Türkiye’nin yatırım ortamı olarak dünya genelinde sıralaması yapılmış ve cezbedici özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin yabancı yatırımcıya bakış açısı getirilen değişiklikler ve değişen kanunlar ile hukuksal yönden irdelenmiştir. İkincisi ise son dönemde özellikle kanunlarda yapılan değişiklikler ile yabancı yatırımlardan büyük ölçüde pay alan gayrimenkul sektörüdür. Bu bağlamda dünya genelinde ve özellikle Avrupa ülkelerinde gayrimenkul sektörünün yıllar itibari ile olgunlaşması gözden geçirilerek, Türkiye’ ye giriş şekilleri ne nedenleri sorgulanmaya çalışılmıştır. Gayrimenkul sektörü alt segmentler bazında ayrıştırılarak yatırımcının sektörel eğilim profili ortaya konmuştur.
Today, the scarcity of capital required to be shared by many countries. Foreign capital, to begin to be appreciated every day of his contributions to the development of national economy and countries because of a much more attractive today in order to increase the share of foreign capital, they prepare the conditions. Turkey, like other developing countries with foreign capital investment channel, is trying to get the share of foreign direct investment. For the transformation of an economy that can compete at the global level of the Turkish economy, foreign direct investment plays an important role today. Real estate sector in Turkey is an important development in recent years. Real estate sector is increasingly gaining an international character, consists of regular residential and commercial real estate markets. According to this, domestic and foreign actor’s investments in real estate sector has expanded. In this context, foreign direct investment in Turkey and especially in Istanbul has become one of the most important sectors of real estate investments.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/1645
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13422.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.