Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16440
Title: Ortotrop plak sistemlerinin hesabı için yeni bir sonlu eleman formülasyonu
Other Titles: A New finite element formulation for orthotropic plate systems
Authors: Özden, Kemal
İz, Selçuk
14252
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Ortotropik levhalar
Sonlu elemanlar yöntemi
Yapı sistemleri
Orthotropic plates
Finite element method
Structure systems
Issue Date: 1990
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Ortotrop plaklardan meydana gelen çeşitli yapı sistemlerinin hesabı için bir me t od geliştirilmiştir. Yaklaşık Çözüm tekniklerinden son zamanlarda bilgisayarların yaygınlaşması ile sıkça kullanılan metodl arından biri olan "SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ" ile ortotrop plaklar için çok kullanışlı olacak bir mixed sonlu eleman formulasyonu çıkarılmıştır. Bulunan bu eleman yardımıyla ortotrop yapı sistemlerinin statik yükler altında hesabı yapılabilmektedir. Ayrıca bu elemanla; Çelik karkas binalarda ve Gemi İnşaatlarında sıkça kullanılan iki yönde farklı eğilme rijitliğine haiz takviyeli çelik saç döşemeler, Kompozit Döşemeler, Nervürlü betonarme taşıyıcılar ve Asmolen döşeme sistemleri ç öz ülebilmek t edir. Bulunan sonlu elemanın kullanılırlığı diğer çözüm teknikleri ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Altı bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümü, çalışmanın amacına ayrılmıştır. İkinci bölümde, ortotrop plak teorisi ve plak denklemleri özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde, Ortotrop plak sistemine sonlu elemanlar metodunun uygulanması anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, üçgen Ortotrop plak elemanının fonksiyoneli elde edilerek varyasyon prensibi uygulanmış Eleman davranış denklemleri, Alan koordinatları kullanılarak denklemlerin integrasyonu genel halde verilmiş. Eleman davranış ve Eleman etki denklemleri matris formunda elde edilmişlerdir. Beşinci bölümde, Nümerik uygulamalar üzerinde sonlu elemanın kullanılabilirliği diğer çözüm teknikleri ile karşılaş t ırılmıştır. Altıncı bölümde. Sayısal uygulamalar için hazırlanan ve QBASI C dilinde kodlanmış E. H. M. programının çalışma düzeni ve kullanma esasları anlatılmıştır. Ayrıca sistem denklem takımının çözümünde hafıza kaybını en aza indirmek için sağlanmış bir kolaylık bulunarak bir algoritma verilmiştir.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1990
URI: http://hdl.handle.net/11527/16440
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14252.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.