Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1634
Title: Cadde Düzenleme Faaliyetlerinin Taşınmaz Mal Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi
Other Titles: The Effects Of Street Design Activities On Real Estate Values
Authors: Eyüboğlu, Engin
Güler, Süleyman
403861
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Kamusal alan
cadde
cadde düzenlemesi
taşınmaz mal
değerleme.
Public sphere
street
street design
real estate
valuation
Issue Date: 29-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışma kapsamında kentsel kamusal alan, cadde, cadde düzenlemesi ve düzenleme faaliyetlerinin taşınmaz mal değerlerine ait kavramsal ve kuramsal boyut ile ilgili literatür araştırmalarına yer verilmiş, İstanbul da merkezi iş alanlarının hemen 2. halkasında bulunan, Kağıthane ve Bahçelievler ilçelerinin Kağıthane Sadabad Caddesi ve Çevresi ile Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi- Mahmutbey Caddesinde yapılmış olan düzenleme faaliyetlerinin öncesinde ve sonrasında periyodik olarak taşınmaz mal değerlerine ait verilerin, ulaşım ağındaki değişim ile ilgili verilerin temin edilerek, tablo ve grafiklerle gösterimi yapılmış, elde edilen bu veriler karşılaştırılarak, cadde düzenleme faaliyetlerinin taşınmaz mal değerlerine ait etkileri araştırılmıştır. Analizler sonucunda seçilen iki bölge olan, Kağıthane Sadabad Caddesi ve Bahçelievler Ahmet Yesevi ve Mahmutbey Caddelerinde, düzenleme öncesinde ve sonrasında taşınmaz mal değerleri karşılaştırıldığında, kayda değer anlamda farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca faaliyet alanındaki yapıların stok sayısında, düzenleme sonrasında ciddi bir artış gözlemlenmiş; bu da bu caddelerin gayrimenkul ve ticaret yatırımlarında tercih ve öncelik sebebi olduğunu ortaya çıkarmıştır.
In this study, literature survey about urban common lands, street, street design and conceptual and theoretical dimension that belongs to street design activities is done. In İstanbul, Kağıthane and Bahçelievler are in the second circle of central business areas. Sadabad Street and its neighborhood in Kağıthane and Ahmet Yesevi-Mahmutbey Streets in Bahçelievler are the two examples for investigating the street design activities. Before and after those activities, by gathering the data periodically about the change in the real estate values and transportation network, a demonstration is performed with the tables and graphics about them. By comparing the data gathered, the effects of street design activities on real estate properties are investigated. In the two areas that are chosen after the results of analysis, when the real estate values before and after the designs are compared, a noteworthy differences are observed. Besides, an incredible increase is observed in the number of buildings in the activity area after the arrangement. This increase reveals that those streets are privileged in the investment of real estate and trade.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/1634
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11664.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.