Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1606
Title: Enerji Etkin Bina Ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler Ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları
Other Titles: Implementation Possibilities Of Energy Efficient Buildings And Settlement Units In Terms Of Climatic Conditions And Real Estate Development
Authors: Akşit, Ş. Filiz
Uğuz Yedievli, Hülya
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Enerji Etkin Binalar
Gayrimenkul Gelistirme
Günes Enerjisi
Energy Efficient Buildings
Real Estate Development
Solar Energy
Issue Date: 5-Aug-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalısma kapsamında enerji etkin bina ve yerlesme birimlerinin iklimsel veriler ve gayrimenkul gelistirme açısından gerçeklestirilebilme olanakları incelenmistir. Türkiye’de enerji ihtiyacının yaklasık yüzde 72’si ithal edilmektedir. Bu enerjinin yüzde 30’u binalarda tüketilmektedir. Türkiye’de her yıl yaklasık 600 bin adet yeni konuta ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle artan nüfus ve enerji talebi dolayısıyla etkin bina ve yerlesme birimlerinin önemi giderek artmaktadır. Bu çalısmada enerji etkin bina ve yerlesme birimlerinde enerji kullanımı ve korunumu ele alınmıs ve günes enerjisinden faydalanmak için kullanılan pasif ve aktif sistemler incelenmistir. Enerji etkin bina uygulamalarının Türkiye için ekonomi, çevre, kullanıcı ve gayrimenkul gelistirme sirketleri açısından saglayacagı faydalar ortaya konulmustur. Dünyanın farklı iklimsel kosulları ve direkt günes ısınım siddetine sahip bölgelerinde enerji etkin bina ve yerlesme birimleri yaklasımıyla yapılmıs uygulama örnekleri ile birlikte Türkiye’deki uygulama örnekleri incelenmis ve karsılastırılması yapılmıstır. Seçilen uygulama örneklerinde görülen en önemli ortak özellik bugünkü yasam kalitesini ve konforunu düsürmeden binaların enerji tüketiminin azaltılması, aynı zamanda ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından saglanmasıdır. Uygulama örneklerinden saglanan bilgilerle yüksek günes enerjisi potansiyeline sahip Türkiye’de enerji etkin bina ve yerlesme birimlerinin iklimsel veriler ve gayrimenkul gelistirme açısından gerçeklestirilebilme olanagının yüksek oldugu görülmüstür.
Within this study, implementation possibilities of energy-efficient buildings and settlement units were analysed in terms of climatic conditions and real-estate development. In Turkey, approximately 70 percent of energy need is imported. 30 percent of this energy is consumed in the buildings. In Turkey , 600 new houses per year will be required. Therefore, energy efficient buildings and settlement units become more important due to the increasing population and demand for energy. In this study, the use and conservation of energy in energy efficient buildings and settlement units are discussed. Passive and active systems used to take benefit from solar energy are analysed. The advantages to be taken from the implementation of energy efficient buildings are defined in terms of Turkish economy, environment, user and company of real-estate development. The examples of energy efficient buildings and settlement units from Turkey and rest of the world under different environmental conditions, having direct radiation power are examined and contrasted . The most important common feature of these implementation examples is to enable energy from renewable energy sources and to reduice the energy consumption without losing the confort. Considering the information from these example, implementation possibilities of energy efficient buildings and settlement units are high in Turkey , having a high potantial for solar energy production.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1606
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9829.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.