Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15594
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYeşiloğlu, Sıddık Murattr_TR
dc.contributor.authorHamzaoğlu, Safatr_TR
dc.date2015tr_TR
dc.date.accessioned2018-05-18T13:42:19Z-
dc.date.available2018-05-18T13:42:19Z-
dc.date.issued2015-02-20tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/15594-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015en_US
dc.description.abstractBu tezde, üretim süreci kısmen tamamlanmış ve saklama koşullarına hazırlanması için işlem görmesi gereken beyaz peynir ürünü için bir sepet yıkama ve salamura dolum makinası tasarlanmış, salamura dolum kısmının CIP fonksiyonu hariç gerekli yazılımları yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Üretilen beyaz peynir istenilen kıvama gelmesi için kalıplar halinde belli bir süre dinlendirilmelidir. Bu dinlenme sürecinde ürünün yapısında bozulma olmaması ve istenilen kıvamın elde edilebilmesi için ürünün salamura adı verilen bir çeşit tuzlu suda beklemesi gerekmektedir. Tasarlanan bu makine ise peynirin bekletileceği sepetin hijyeninin sağlanması, üretilen peynirin sepete konulması ve salamurasının doldurulmasını sağlamaktadır. Makina üç ana kısımdan oluşmakta. Birinci kısım olan sepet yıkama bölümü kendi içinde ön yıkama, kimyasal yıkama ve durulama olmak üzere üç süreç içermektedir. Daha sonra, sisteme yardımcı olarak kullanılan bir robot kolu ile sepete peynir dolumu işlemiyle devam eden sistem üçüncü aşamada sepete salamura dolumu yapılarak son bulmaktadır. PLC ile kontrolü sağlanan makinede kontrol geri beslemeleri için fotoelektrik sensörler, endüktif sensör ve seviye sensörleri kullanılmakta. Sensörlerden alınan bilgilere göre hareket üretmekte ise pnömatik piston, redüktörlü motor, pompa ve pnömatik valfler kullanılır. Tasarlanan bu makina gıda sektörünün hijyen, maliyet ve hızlı üretim kıstaslarını sağlayarak sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, a basket washing and brine-filling machine is design and manufactured for white cheese that is already produced but needs to be conditioned for packaging. The software is developed excluding CIP function and the full assembly of the machine is accomplished. The machine consist of three main stages. First stage is basket washing which includes three sub-processes as prewashing, chemical washing and rinse. The second step is cheese filling and the final stage is brine filling. Different sensors and actuators are used for the desired function of the machine. As a result, designed basket washing and brine filling machine contribute significant benefit to the serial mass production of the white cheese manufacturing in terms of hygiene, reduction of unit cost and manufacturing rate increase.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectOtomasyontr_TR
dc.subjectPaketleme Makinasıtr_TR
dc.subjectMekatroniktr_TR
dc.subjectAutomationen_US
dc.subjectPackaging Machineen_US
dc.subjectMechatronicsen_US
dc.titleSepet Yıkama Ve Salamura Dolum Makinasıtr_TR
dc.title.alternativeBasket Washing And Brine Filling Machineen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10065776tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10065776.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.