Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15574
Title: Ev Tipi Buzdolapları İçin Akıllı Tazelik Çekmecesi Tasarımı
Other Titles: Smart Freshness Drawer Design For Household Refrigerators
Authors: Boyraz, Pınar
Özkan, İstem
10062854
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: Akıllı Sistem
Tazelik
Buzdolabı
Smart System
Freshness
Refrigerator
Issue Date: 23-Oct-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gelişen teknoloji ile birlikte, tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek için beyaz eşyalarda temel özelliklerinin yanı sıra farklı ilave özellikler arayışına girilmiştir. Bu doğrultuda, en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan buzdolaplarında, soğutma ile tazeliği koruma özelliğinin yanı sıra farklı akıllı çözümlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez kapsamında da, meyve ve sebzeler için tazeliği daha uzun süre koruyabilmek için ortam koşullarını optimum değerlerde tutan akıllı bir sistem çalışması yapılmıştır. Çalışmada, öncelikle meyve ve sebzeler için çürüme hızını etkileyen faktörler incelenmiştir. Çürüme hızını doğrudan etkileyen etilen oranı, ortam bağıl nemi ve sıcaklık ile ilgili bilgiler üzerinde durulduktan sonra, çürüme hızını yavaşlatmak için optimum değerler genellemeler yapılarak belirlenmiştir ve iki temel sistem üzerine çalışılmıştır, (1) ozon kontrol sistemi, (2) nem kontrol sistemi.
Nowadays, it is significantly important to respond to market requirements and what the customer actually needs. Also companies are actively seeking additional functionalities in home appliance sector to meet customers satisfaction and to be ahead from their competitors. In that respect, the most commonly used home appliance, which is refrigerator, needs also to have different aspects or solutions for freshness of the foods next to its main function which can be merely, cooling. This research and exploration is aimed to reach some conclusions to keep fruits and vegetables fresh for longer times while keeping the ambient conditions at optimum levels using a smart system. The study firstly investigates and explores factors that affect spoiling speed of fruits and vegetables. Spoiling speed is affected directly by ethylene gas amount, respiration speed and water loss.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/15574
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10062854.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.