Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15216
Title: The Acceptable Pitch Range(s) For Single Note Repetitions In Music Aptitude Examinations
Other Titles: Müzik Yetenek Sınavlarında Tek Ses Tekrarları İçin Kabul Edilebilir Perde Aralığı (aralıkları)
Authors: Baysal, Ozan
Köker, Oğul
Music
Müzik
Keywords: Music and Examinations
Music Instruction and study
Müzik Sınavları
Müzik Eğitimi ve öğretimi
Issue Date: 2017
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This thesis grew out from the research questions that emerged from the research done as part of the project “Müzik Algısı Ölçme-Değerlendirme Sınavlarında Ses-İşleme Araçlarının Kullanılabilirliği” [The Applicability of Sound-Processing Tools in the Exams for Music Perception Assessment and Evaluation] funded by TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [The Scientific and Technological Research Council of Turkey]) (Project no.: 215K017). Employing the sounds recorded for the aforementioned project, a computer-based survey was devised to find out the acceptable frequency deviation ranges for the answers given to the single note repetition questions, in which the prospect students of the conservatory try to reproduce a reference pitch played on the piano by their voices. The survey was conducted on faculty members teaching music-related topics at the university, and on people who will be eligible to become faculty members soon, with 35 participants in total. Two major outcomes arose from the data gathered through the survey. Firstly, it was found out that there was indeed an acceptable frequency deviation range for a pitch sung by a prospect student to be considered a successful repetition of the reference pitch played on the piano: The survey participants taking the role of the jury members at conservatory entrance exams accepted performances with a quite big range of frequency deviations from the reference pitch as successful. This range which participants deemed acceptable as successful was approximately 75 cents, distributed unevenly around the absolute correct pitch. For the deviations lower than the absolute correct pitch, the success rates did not fall under the 60 % threshold until the deviations got approximately as big as 45 cents. For the deviations higher than the absolute correct pitch, the success rates did not fall under the 60% threshold until the deviations got approximately as big as 30 cents. Secondly, it was found out that besides the fundamental frequency of the sung note, variables such as pitch envelope, timbre, and octave differences also affect the perceived pitch. This means that at the conservatory entrance exams the jury members’ evaluation of the prospect students might not be fair, since the effects of such variables on the evaluation process are unknown
Bu tez, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destekli “Müzik Algısı Ölçme-Değerlendirme Sınavlarında Ses İşleme Araçlarının Kullanılabilirliği” adlı proje (proje no. 215K017) kapsamında yapılan araştırma sırasında ortaya çıkan araştırma sorularından hareketle şekillenmiştir. Bahsi geçen proje için kaydedilen sesler kullanılarak, konservatuvar giriş sınavlarında aday öğrencilerin piyanoda çalınan bir referans sesi şarkılayarak tekrar etmelerinin istendiği tek ses tekrarı sorularına verilen yanıtlar için kabul edilebilir frekans sapma aralıklarının bulunması için bilgisayar tabanlı bir anket tasarlanmıştır. Anket, üniversitelerde müzikle ilgili alanlarda ders veren akademik personel ve pek yakında öğretim görevlisi olmaya hak kazanacak kimseler üzerinde uygulanmıştır. Toplam katılımcı sayısı 35’tir. Anket yoluyla toplanan veriden iki ana sonuç ortaya çıkmıştır. İlk olarak, aday öğrenci tarafından şarkılanan perdenin piyanoda çalınan referans perdenin başarılı bir tekrarı sayılabilmesi için gerçekten de kabul edilebilir bir frekans sapma aralığı olduğu görülmüştür: Konservatuvar giriş sınavı jüri üyesi rolünü üstlenen anket katılımcıları, referans perdeden oldukça büyük frekans sapmalarına sahip performansları başarılı kabul etmişlerdir. Katılımcıları başarılı kabul edilebilir bulduğu bu aralık, mutlak doğru perdenin etrafında eşitsiz bir dağılımla, yaklaşık olarak 75 cent’tir. Mutlak doğru perdeden pes sapmalar için başarı değerleri, sapmalar yaklaşık -45 cent gibi bir değer alıncaya dek %60 sınırının altına inmemiştir. Mutlak doğru perdeden tiz performanslar için başarı değerleri, sapmalar yaklaşık +30 cent gibi bir değer alıncaya dek %60 sınırının altına düşmemiştir. İkinci olarak, performanslar değerlendirilirken, şarkılanan notanın temel frekansı dışında, perde zarfı, tını, oktav farkları gibi değişkenlerin de algılanan perdeyi etkiledikleri görülmüştür. Bundan, konservatuvar giriş sınavlarında jüri üyelerinin aday öğrencileri değerlendiriş şekillerinin adilane olmayabileceği anlamı çıkmaktadır, zira bu değişkenlerin değerlendirme süreçlerini nasıl etkilediği bilinmemektedir
Description: Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
URI: http://hdl.handle.net/11527/15216
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486141.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.