Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15116
Title: Cam Elyaf Katkılı Polibütilen Tereftalat Kompozitin Alev Dayanımı Ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi
Other Titles: Improvement Of Mechanical And Fire Retardant Properties Of Glass Fiber Reinforced Poly(butylene Terephthalate) Composite
Authors: Uyanık, Nurseli
Yargıcı, Ceren
10080713
Polimer Bilim ve Teknolojisi
Polymer Science and Technology
Keywords: Polimer kompozitler
Polymer composites
Issue Date: 13-Jul-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı polibütilen tereftalat (PBT) malzemenin alev dayanımı ve mekanik özelliklerini arttırmaktır. Bor fosfat (BP), trifenil fosfat (TPP), çinko borat (ZB), ve kalsiyum sülfat dihidrat (CSD) alev geciktirici katkı malzemeler olarak seçilmiş olup % 5, % 10 ve ikili karışımlar halinde PBT ve cam elyaf katkılı PBT (GF-PBT) malzemelerde kullanılmıştır. Kompozit malzemeler çift vidalı ekstruder kullanılarak karışım haline getirilmiştir ve enjeksiyon prosesi ile test numuneleri basılmıştır. Üretilen kompozit malzemelerin alev dayanımı ve mekanik özelikleri incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda TPP katkısının kullanıldığı durumda en yüksek LOI değerine ulaşılmış olup % 10 yüklenmesi  ile 27,2 LOI değerine ulaşılmıştır. TPP malzemenin yüksek alev gecikici etkinliği olmasına rağmen çekme dayanımı, elastik modülü gibi bazı mekanik özelliklerde düşüşe sebep olduğu gözlemlenmiştir. TPP katkılı PBT kompozitin bu mekanik özelliklerini iyileştirmek adına BP katkısı ile birlikte kullanılmıştır. TPP ile BP'nin birlikte kullanıldığı formülasyonlarda LOI değerinde bir miktar düşüş gözlenirken mekanik özelliklerde önemli derecede iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca, BP ve ZB katkılarının birlikte kullanıldığı formülasyonlarda iyi bir sinerjist etkinlik yakalanmıştır. PBT matriste cam elyaf kullanılması ile yüksek mekanik özellikler elde edilmesine rağmen, cam elyaf katkısı, kompozitlerin LOI değerlerinde düşmeye neden olmuştur. Ancak bu çalışmada, PBT kompozitlerde, mekanik ve alev dayanımı arasında bir optimizasyon sağlanmıştır.
The objective of this study is the improvement of mechanical and fire retardant properties of poly(butylene terephthalate) composite. In order to investigate flame resistance efficiency of PBT and glass fiber reinforced PBT (GF-PBT) composites, boron phosphate (BP), triphenyl phosphate (TPP), zinc borate (ZB) and calcium sulphate dihydrate (CSD) additives were used at 5 % and 10 % loading levels, also different binary combinations were examined. PBT compounds were prepared by using a co-rotating twin screw extruder and injection molding machine. The composites were characterized in terms of flammability and mechanical properties. In this study, it was observed that TPP is the most successful flame retardant additive for PBT and GF-PBT in terms of flammability properties. Highest LOI values were obtained when 10 % TPP was added to PBT matrix and LOI increased to 27.2. However, TPP additive was decreased some mechanical properties like tensile strength and flexural strength values. So as to increase mechanical properties TPP combined with BP flame retardant additive. Even though some decreases in LOI value occurred compare to TPP base formulation, combination of TPP with BP showed high LOI results with higher mechanical properties. Furthermore, combinations of BP with ZB additive showed a significant synergistic effectiveness from the point of flammability. 30 % glass fiber reinforced PBT (GF-PBT) provided to reach higher mechanical properties, but lower LOI values than that of GF free PBT composites. On the other hand, the optimization between mechanical and flame retardant properties of PBT was achieved, in this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/15116
Appears in Collections:Polimer Bilim ve Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.