Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15052
Title: Genişletilmiş Grafit İle Takviye Edilmiş Polimer Nanokompozitlerin Mekanik Özellikleri
Authors: Sever, Kutlay
Tavman, İsmail Hakkı
Turgut, Alpaslan
Özdemir, İsmail
Keywords: Nanokompozit
Genişletilmiş grafit
yüksek yoğunluklu polietilen
Çekme mukavemeti
Nanocomposite
Expanded graphite
High density polyethylene
Tensile stress
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, genişletilmiş grafit levha takviyeli yüksek yoğunluklu polietilen nanokompozitlerinin çekme mukavemeti, Young modülü ve % uzama değerleri incelenmiştir. Grafitin iki farklı boyutu, EG5 (5 mikrometre) ve EG50 (50 mikrometre) kullanılmıştır. Kütlesel grafit katkı oranı %40'a kadar genişletilmiş grafit içeren polimer nanokompozitler, matris ve grafit nano dolgunun "Brabender Plasticorder” cihazında karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. EG5/HDPE nanokompozitleri için çekme mukavemetindeki artışın EG50/HDPE nanokompozitlere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Tensile stress, Young modulus and % strain of expanded graphite/high density polyethylene nanocomposites were investigated in this study. Two different size of graphite, EG5 (5 micrometer) and EG50 (50 micrometer) were uscd. Nanocomposites containing up to 40 % weight fraction of expanded graphite filler material were prepared by mixing them in a Brabender Plasticorder. The increase in tensile stress was more pronounced for EG5/HDPE nanocomposites than EG50/HDPE nanocomposites.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15052
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
098_sever.pdf321.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.