Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15051
Title: Siloksan İle Modifiye Edilmiş Polyester Kompozitin Mekanik Ozellikleri
Authors: Sever, Kutlay
Sarikanat, Mehmet
Seki, Yoldaş
Tavman, Ismail H.
Keywords: Matris modifikasyonu
Cam fiber
Polimer kompozit
Matrix modification
Glass fiber
Polymer composite
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, cam fiber takviyeli polyester kompozitlerin mekaniksel davranışları üstünde matris modifikasyonunun etkileri incelenilmiştir. Polyester matris malzeme oligomerik siloksan ile modifıye edilmiştir. Siloksan, cam kumaşların ağırlığı ile orantılı olarak % 1, 2 ve 3 seviyelerinde kullanılmıştır. Çekme, eğilme ve tabakalar arası kayma mukavemet testleri kompozitlerin mekanik davranışlarını incelemek için gerçekleştirilmiştir. %l-3 aralığında siloksan miktarı arttıkça, çekme, eğilme ve tabakalar arası kayma mukavemetinin arttığı açıkça görülmüştür. Polyester matris içerisine % 3 siloksan katılmasının bir sonucu olarak, polyester kompozitin tabakalar arası kayma mukavemeti yaklaşık olarak % 75 artmıştır.
In this study, effects of matrix modification on the mechanical behavior of glass fiberreinforced polyester composite were investigated. The polyester matrix was modified with oligomeric siloxane. The siloxane was used at levels of l , 2, and 3 % based on the weight of the glass fabrics. Tensile, flexural and interlaminar shear tests were performed to observe mechanical behavior of the composites. It was apparently seen that the amount of siloxane increases in the range of 1-3 % (w/w), the tensile strength, flexural strength and interlaminar shear strength (ILSS) increases. As a result of incorporation of 3% siloxane to polyester matrix, the interlaminar shear strengths (ILSS) of the polyester composite increased approximately by 75 0/0.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15051
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
097_sever.pdf222.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.