Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15050
Title: Uç Boyutlu Plastisite-Hasar Malzeme Modellerinin Sayısal Entegrasyonu
Authors: Sarıtaş, Afşin
Keywords: Plastisite
Hasar
Algoritmik tutarlı matris
sayısal entegrasyon
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu makalede plastişite-hasar malzeme modellerinin sayısal entegrasyonu anlatılmaktadır. Doğrusal olmayan malzeme davranışının gelişimi denklemleri, Newton-Raphson yöntemi ve çözüm aralıklarının daraltılması stratejisiyle çözülmüştür. Algoritmik tutarlı tanjant matrisi asal gerilme — birim uzama sisteminde çözülmüş ve genel sisteme döndürülmüştür, Düzlemsel gerilme koşullarım elde etmek için 3 boyutlu gerilme birim uzama ilişkileri uygun koşullara sınırlanmıştır, Bu yöntemi geliştirerek yapılardaki enine donatının varlığı da dikkate alınabilir, Son olarak tavsiye edilen yöntemlerin davranış test edilmiştir.
İn this paper, the numerical integration of a Class of plastic-damage material models is presented. The nonlİnear evolution equations of the material are solved through Newton-Raphson method Wiilı a sub-stepping strategy. The algorithmic consistent tangent matrix is formulated in terms of the principal stress-strain components then transformed to tine general reference system. İn order to account for ihe plane stress conditions, the stress-slrain relations of the 3d material model are then condensed OLIL This technique is extended to include the presence of applied pressure or transverse reinforcing Steel for a 3d concreie material model. The proposed algorithms are tested wiih available experimental data.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15050
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
096_saritas.pdf461.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.