Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15048
Title: Galatasaray Panagia Ton İsodion Kilisesinin Davranışı
Authors: Özkul, Tülay Aksu
Ergüneş, O. İlkay
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Panagia Ton İsodion Kilisesi, Galatasaray'da Çiçek Pasajı yakınlarında bulunan İstanbul'un en eski kiliselerinden ve Beyoğlu'nun iki ana kilisesinden biridir. Tarihi kilise SAP2000 programı ile üç boyutlu sonlu elemanla modellenmiş, yapının kendi ağırlığı ve deprem yükleri altındaki davranışı incelenmiştir. Yapı, sistemin tüm taşıyıcı elemanlarını içerecek şekilde serbestlik derecesi 24 olan üç boyutlu sonlu elemanla modellenmiştir. Çalışmada, kilisenin yapısal sistemi tanımlanmış, yapının zati ağırlığı ve deprem yüklemesi altındaki davranışı belirlenmeye çalışılmıştır.
Panagia Ton Isodion Church, one of the old churches of istanbul and one of the two main churches in Beyoglu, is located near Cicek Passage in Galatasaray. The historic church is analyzed with a three-dimensional finite element model by using SAP2000 program to understand its structural behavior under the action of static and earthquake Ioadings. The structure, including all essential elements of the system, is modeled by using the solid fınite element with 24 degrees of freedom. Structural behavior and (he dynamic characteristics of church are demonstrated.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15048
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
094_ozkul.pdf532.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.