Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15047
Title: Parametrik Zorlamalı Bir Nonlineer Titreşim Modeli İçin Genel Çözüm Algoritması
Authors: Özhan, B. Burak
Pakdemirli, Mehmet
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Sürekli ortamların titreşimlerinde karşılaşılan genelleştirilmiş yeni bir matematiksel model ele alınmıştır. Modeldeki lineer ve nonlineer kısımlar keyfi operatörler kullanılarak ifade edilmiştir. Hareket denkleminin genel çözümü bir perturbasyon tekniği olan çok zaman ölçekli metod kullanılarak genel formda yapılmıştır. Parametrik titreşimlere ait temel parametrik rezonans durumu göz önüne alınmıştır. Genlik ve faz modulasyon denklemleri ve frekans tepki ilişkisi genel formda elde edilmiştir. Bulunan genel çözüm algoritması akışkan taşıyan viskoelastik boruların nonlineer titreşimleri problemine uygulanmıştır. Viskoelastik boru doğal frekansları ve frekans tepki grafikleri elde edilmiştir. Basit ve basit olmayan çözümlerin kararlılığı tartışılmıştır.
A new generalized mathematical model encountered in nonlinear vibrations of continuous system is developed. Linear and cubic nonlinear parts of the model are represented by arbitrary operators. The equation of motion is solved by using the method o f multiple scales (a perturbation technique). The principal parametric resonances o f excitation are investigated. Amplitude and phase modulation equations are found in their general form. Frequency response relation is also obtained in general sense. The general solution algorithm is applied to the model o f nonlinear vibrations of viscoelastic pipe conveying fluid. Natural frequencies and frequency response relations of viscoelastic pipe are derived. Stabilities of nontrivial and trivial Solutions are discussed.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15047
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
093_ozhan.pdf349.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.