Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15045
Title: Marmara'nın Barotropik Normal Modları ve Modların T sunamilerle Uyarılması
Authors: Özeren, M. Sinan
Postacıoğlu, Nazmi
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada kapalı denizlerde ve göllerde baroropik salınım modlarını hesaplamak ve bu modların sualtı heyelanları tarafından tetiklenmelerini incelemek amacıyla tasarladığımız bir matematiksel metodu ve bu metodun Marmara Denizi'nde Çınarcık Havzası'na uygulanmasını sunuyoruz. Metod, tsunami kaynaklı lineerleştirilmiş sığ su denklemlerinin varyasyonel bir yöntemle genelleştirilmiş bir özdeğer-özvektör problemine dönüştürülmesine dayanıyor. Söz konusu problemi spektral bir baz fonksiyon ailesi kullanarak bir Rayleigh oranı problemine dönüştürerek çözüyoruz. Bu problemi ele alışımızdaki asıl motivasyon, Marmara Denizi'nde tarihte gerçekleşmiş büyük sualtı heyelanları ve tsunamilere ilişkin çökellerle ilgili elde bol miktarda jeolojik veri olması. Metodun, Marmara Denizi'ndeki geçmiş sualtı heyelanı ve tsunamilerin sedimantolojik kayıtlarının kantitatif incelenmesine yardımcı olacağını umuyoruz.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15045
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
091_ozeren.pdf312.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.