Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15043
Title: Ön Burulmalı Bileşik Silindirlerde Eksenel Simetrik Dalga Yayılımı
Authors: Akbarov, S. D.
Guliyev, M. S.
Keywords: Önburulma
Bileşik dairesel silindirler
Eksenel simetrik dalga yayılımı
Dispersiyon
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde öngerilmeli elastik cisimlerde üç boyutlu doğrusa[laştırılmış dalga yayılımı teorisi uygulanarak, önburulmalı dairesel bileşik silindirlerde eksenel simetrik dalga yayılımı incelenmiştir. Problemin matematiksel formülasyonu verilmiş, uygun çözüm yöntemi önerilmiş ve geliştirilmiştir. Bu çözüm yöntemi çerçevesinde dispersiyon eğrilerine ait elde edilen sayısal sonuçlar açıklanmıştır. Sayısal sonuçların analizinden önburulmanın birleşik silindirlerdeki dalga yayılımına sadece nicelik açısından değil, nitelik açısından da önemli ölçüde etki göstediği belirlenmiştir.
Within the framework of the piecewise homogeneous body model with utilizing the threedimensional linearized theory of elastic wave propagation in an initially stressed bodies, the problem of the axisymmetric wave propagation in an initially twisted circular compound cylinders is investigated. The mathematical formulation of the problem is presented and the corresponding solution method is proposed and developed. The numerical results regarding to the dispersion relations are presented and discussed. İt is established that initial twisting of the cylinders not only quantitatively, but also qualitatively acts on behavior of the dispersion curves. Key words: Initial twisting, compound circular cylinders, axisymmetric wave propagation, dispersion
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15043
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009_akbaov.pdf389.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.