Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15039
Title: Üs Kanun Akışkanları İçin Yarım Daire Biçimli Eğriscl Oyuklarda Kapak Tahrikli Akış Yapısı
Authors: Mercan, Hatice
Atalık, Kunt
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada yarım daire biçimli oyukta sabit kapak hareketiyle oluşan akış, Us Kanunu ile tanımlı Newtonyen olmayan akışkanlar için incelenmiştir. Durağan olmayan akım fonksiyonu girdaplılık formülasyonu Üs Kanunu bünye denklemi uygulanarak kullanılmıştır. Şekle oturan koordinat dönüşümü ile ortogonal ağ oluşturulmuş, denklemler uzayda ikinci mertebeden sonlu farklar yöntemi ile ayrıklaştırılmıştır. Zaman integrasyonu için dördüncü mertebeden RungeKutta yöntemi kullanılmıştır. Eylemsizlik kuvvetleri ile kayma incelmesi / kayma kalınlaşması durumlarının girdap yapısı ve hız profilleri üzerindeki birleşik etkisi tartışılmış, sonuçlar Newtonyen akış durumu ile kıyaslanmıştır.
The lid-driven flow of a Powcr-Law fluid in a semi circular cavity is studied. The unstcady streamfunction-vorlicity formulation is used togethcr with a Powcr-Law constitutive relation. Body-filted coordinatc transformation is applied to generale orthogonal computalional grids. The cquations are discretized in spacc using a second order linite diffcrcncc numerical technique. Time integration is performed using fourth ordcr Runge-Kutta explicit schcme. The combined effccts of inertia and shear thinning/shcar thickening on the vortical struclure and velocity profiles are discussed. The results arc compared to Newtonian fluid casc.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15039
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
086_mercan.pdf344.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.