Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKepçeler, T.tr_TR
dc.contributor.authorÖztürk, A.tr_TR
dc.date.accessioned2018-01-29T12:17:57Z-
dc.date.available2018-01-29T12:17:57Z-
dc.date.issued2010tr_TR
dc.identifier.isbn9789756315033tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/15031-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010en_US
dc.description.abstractParçalı homojen cisim modeli çerçevesinde öngerilmeli cisimlerde üç boyutlu doğrusallaştırılmış elastik dalga yayılımı teorisi (ÜDEDYT) uygulanarak öngerilmeli sonsuz uzun bileşik silindirlerde burulma dalga yayılımına silindirler arasındaki temas koşullarının ideal olmamasının etkisi öğrenilir. Bu etki bileşik silindirlerdeki farklı öngerilmcler, geometrik ve mekanik parametreler için incelenir. Silindirlerin malzeme özellikleri Murnaghan potansiyeli ile verilir.tr_TR
dc.description.abstractWithin the framework of the piecewise homogeneous body model with the üşe of the threedimensional linearized theory of elastic waves in the initially stressed bodies (TLTEWISB) the torsional wave propagation in the pre-stressed compound circular cylinders is investigated. İt is assumed that the elasticity relations of the materials of the cylindcrs are given through the Murnaghan potential. The influence of the incompleteness of thc contact conditions on the interfacc surface between the cylinders on the torsional wave propagation in those is investigated. This investigation is made for various initial stresscs in components and for various geometrical and mechanical paramcters ofthe cylinders.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.relation.ispartofseries16. Ulusal mekanik kongresitr_TR
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBurulma dalga yayılımıtr_TR
dc.subjectÖngerilmetr_TR
dc.subjectMurnaghan potansiyelitr_TR
dc.subjectİdeal olmayan temas koşullarıtr_TR
dc.subjectBileşik silindirlertr_TR
dc.subjectTorsional wave propagationen_US
dc.subjectPre stressen_US
dc.subjectMurnaghan potentialen_US
dc.subjectIncomplete contact conditionsen_US
dc.subjectCompound cylindersen_US
dc.titleÖngerilmeli Bileşik Silindirdeki Burulma Dalga Yayılımına Temas Koşullarının Etkisitr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079_kepceler.pdf415.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.