Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15025
Title: Kompozit Sandviç Kirişlerin Hareketli Yük Etkisi Altında Dinamik Davranış
Authors: Kahya, Volkan
Mosallam, Ayman S.
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, tabakalı kompozit elastik kirişlerin, hareketli yük etkisi altında dinamik davranışları incelenmiştir. Hareketli yükün kütle atalet etkileri hesaplarda dikkate alınmıştır. Mod süperpozisyon metodu kullanılarak hareket denklemi değişken katsayılı kısmi türevli diferansiyel denklem şeklinde elde edilmiş ve Newmark metodu ile sayısal çözüm yapılmıştır. Aracın kütlesi ve hızı, tabaka kalınlığı ve lif doğrultusunun dinamik davranış ve kiriş ile araç arasında meydana gelen değme kuvveti üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
in this study, dynamic response of laminated composite elastic beams subjected to moving loads is investigated. inertial effects of the moving loads are taken into account. The equation of motion with time-dependent coeffıcients for the beam is derived in matrix form by using the assumed mode method and is solved numerically by Newmark's method. Effects of the vehicle mass, vehicle speed, lamina thickness, and fiber orientation on the response and the contact force between the mass and the beam are studied.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15025
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073_kahya.pdf448.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.