Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15024
Title: Öngerilmeli Köprü Kirişlerinin Hareketli Yük Etkisi Altında Dinamik Analizi
Authors: Kahya, Volkan
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, hareketli yük etkisine maruz eksenel yüklü köprü kirislerinin dinamik davranışları incelenmiştir. Hareketli yükün kütle atalet etkileri hesaplarda dikkate alınmıştır. Mod süperpozisyon metodu yardımıyla, hareket denklemi degişken katsayılı losmi türevli diferansiyel denklem seklinde ifade edilmiş ve Newmark metodu kullanılarak sayısal çözüm yapılmıştır. Araç kütlesi, hiz ve eksenel normal kuvvetin kirişin dinamik davranışı ve kiriş ile araç araslnda meydana gelen degme kuvveti tizerindeki etkileri araştırılmıştır.
In this study, dynamic response of axial loaded elastic beams subjected to moving loads is investigated. Inertial effects of the moving loads are taken into account in calculations. The equation of motion with time-dependent coefficients for the beam is derived in matrix form by using the assumed mode method, and then it is solved by Newmark's method numerically. Effects of the vehicle mass, vehicle speed, and axial load on the dynamic response and the contact force between the beam and the mass are studied.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15024
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072_kahya.pdf355.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.