Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİnce, Ragıptr_TR
dc.date.accessioned2018-01-29T12:17:55Z-
dc.date.available2018-01-29T12:17:55Z-
dc.date.issued2010tr_TR
dc.identifier.isbn9789756315033tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/15023-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010en_US
dc.description.abstractBeton ağırlık barajlarda, hidratasyon ısısı, rötre, aşırı iklimsel değişiklikler, birleşim bölgelerindeki zayıf bağlantılar, sınırlandırılmış deformasyonlar, hacim değişiklikleri ve sismik yüklemelerden dolayı çatlaklar oluşabilmektedir. Çatlamış bir yapı, ancak kırılma mekaniği prensipleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde analiz edilebilir. 1980' lere kadar yapılan deneysel çalışmalar, Lineer Elastik Kırılma Mekaniğinin (LEKM) beton gibi yarıgevrek malzemelerde geçersiz olduğunu gösterdi. Bunun sebebi çatlağın gerisinde büyük yer işgal eden ve gerilme transferini mümkün kılan aşırı çatlaklı Kırılma Süreci Bölgesinin (KSB) varlığıdır. Bu sebeple şartnameler ve araştırmacılar tarafından lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları geliştirilmiştir. Ancak baraj gibi kütle betonlarda, KSB ihmal edilebilecek seviyede küçük olduğundan LEKM kanunları bu tip yapılarda geçerlidir. Sunulan çalışmada, gövde ağırlığı, hidrostatik yük ve çatlak bölgesinde kaldırma kuvvetine maruz çatlaklı üçgen beton ağırlık barajlar, LEKM e göre analitik olarak incelenmiş, elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmış ve müspet sonuçlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe cracks in dam concrete may be occurred due to some effects such as heat of hydration, creep, excessive change of climate, volumetric change and earthquake. A cracked structure can be well investigated by fracture mechanics. The experimental studies on fracture mechanics of concrete until 1980s revealed that classical linear elastic fracture mechanics (LEFM) was invalid for quasi-brittle materials such as concrete. This inapplicability of LEFM is due to existence of an inelastic zone with large scale and full cracks in front of the crack tip in concrete. This so-called fracture process zone is ignored by LEFM. For this reason, many non-linear fracture models have been developed by design codes and investigators. However, LEFM can be used in mass concrete such as dam. İn this study, the cracked triangular dams subjected to dead load, reservoir load and full uplift pressure were investigated according to LEFM, theoretically. The results of analysis look viable and very promising.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.relation.ispartofseries16. Ulusal mekanik kongresitr_TR
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleBeton Ağırlık Barajların Kırılma Mekaniği Prensipleriyle Analitik İncelenmesitr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_ince.pdf499.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.