Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGüneş, Receptr_TR
dc.contributor.authorApalak, M. Kemaltr_TR
dc.contributor.authorAydın, Murattr_TR
dc.contributor.authorReddy, J. N.tr_TR
dc.date.accessioned2018-01-29T12:17:53Z-
dc.date.available2018-01-29T12:17:53Z-
dc.date.issued2010tr_TR
dc.identifier.isbn9789756315033tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/15018-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plakalann düşük hizlı çarpma yükleri altindaki elasto-plastik davramslanmn teorik ve deneysel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Kademelendirilmiş bölgedeki lokal malzeme özelliklerinin hesaplanmaslnda mikromekanik model olarak Mori-Tanaka semasi kullanıldı. Elasto-plastik analizlerde fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerin elasto-plastik davranıslarını modelleyebilen TTO model kullanıdı. Saylsal analizler için sonlu elemanlar metodu kullanıldı ve sonlu elemanlar metodu problemimize LS-DYNA sonlu elemanlar yazılımı yardımı ile uygulandı. Daha sonra, deneysel olarak katmanlama yöntemiyle üretilen farklı kompozisyonel gradyantlara sahip fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plakalann düşük hizlı darbe dayamm testleri yapıldı ve aynı şartlarda elde edilen teorik ve deneysel veriler mukayese edilditr_TR
dc.description.abstractIn this study, elasto-plastic behaviors of functionally graded circular plates were investigated under low velocity impact loads both numerically and experimentally. The locally effective material properties were evaluated using homogenization method that is based on the MoriTanaka scheme. The TTO (Tamura-Tomota-Ozowa) model which relates the uniaxial stress and strain of a two phase composite to the corresponding average uniaxial stresses and strains of the two constituent materials were used for the elasto-plastic analysis. A finite element program LS-DYNA was used for the numerical analysis. After, functionally graded circular plates have different material compositions were manufactured with powder stacking method, and then low speed impact tests were carried out. Experimental results were compared to numerical results in order to improve the numerical model.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.relation.ispartofseries16. Ulusal mekanik kongresitr_TR
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleAlüminyum Plakaların Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067_gunes.pdf538.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.