Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15010
Title: Deneysel Mekanik
Authors: Toprak, T.
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Mühendislikte tasarım aşamasında, analitik ve sayısal yöntemler kullanılarak tasarlanacak yapının modeli oluşturulur ve bu modele gerekli yükleme şartları uygulanarak gerilme-şekil değiştirme analizi yapılır, gerekli boyutlandırma yapılarak, tasarım gerçekleştirilir. Ancak sanal ortamda modelin oluşturulması sırasında, hem geometrik ve hem de sınır şartları tam gerçekleştirilemez. Ayrıca analizler için uygulanan kuvvet sistemi gerçek işletme şartlarındaki kuvvet sistemini tam olarak yansıtmayabilir. Bu durumda, tasarımdan sonra oluşturulacak prototip üzerinde yapılacak deneysel çalışmaların verileri kullanılarak, tasarımda modifikasyonlar gerçekleştirilir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15010
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006_toprak.pdf360.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.