Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14995
Title: Hibrid Tabu — Tavlama Benzeşimi Algoritması ile Çelik Çerçevelerin Optimum Tasarımı
Authors: Degertekin, S. Özgür
Hayalioglu, M. Sedat
Ülker, Mehmet
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, çelik çerçevelerin hibrid tabu-tavlama benzeşimi ile optimum tasarımı için bir algoritma sunulmuştur. ileri sürülen algoritmamn ana özelliği tabu arama ve tavlama benzeşimi gibi iki optimizasyon yönteminin güçlü yanlanm aym anda kullanmasıdır. Optimum tasanmda çelik çerçevelerin gerilme, deplasman ve kesit sınırlayıcıları altinda minimum agırlıklı olarak boyutlandırılması amaçlanmıştır. Yöntemden elde edilen sonuçları kıyaslamak için literatürde tabu arama, tavlama benzgimi ve genetik algoritma yöntemleriyle optimum tasarımı yaplımış çelik çerçeveler kullanılmıştır. Bu uygulamalann sonucunda hibrid tabu-tavlama ile daha ekonomik çerçeve tasanmlan elde edilmiştir.
In this study, an algorithm is presented for optimum design of steel frames using hybrid tabusimulated annealing. The main character of the method is that it uses the powerful facilities of tabu search and simulated annealing simultaneously. Minimum weight design of steel frames was aimed under the stress, displacement and size constraints. The performance of the proposed method were compared with other algorithms such as tabu search, simulated annealing and genetic algoritm using benchmark examples. As a result, it was found that lighter steel frames were obtained by using hybrid tabu-simulated annealing.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14995
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
046_degertekin.pdf491.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.