Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14977
Title: Hızla Değişen Dünyada Yeni (post-modern) Mühendislik, Universiteler Eğitim Sistemleri ve Yeniden Yapılanma
Authors: Yüceoğlu, Umur
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, genel bir yaklaşım ve sistematik bir inceleme göz önüne alınarak, hızla değişen dünyanın getirdiği gelişmeler ve değişimlerin gerektirdiği "Yeni (Post-Modern) Mühendislik Kabiliyetleri ve Becerileri” odaya konacaktır ve bunların etkileri olarak üniversiteler eğitim sistemleri ve programları için önemli sonuçlar belirtilecektir. Bu durumda, mühendislikte ve mühendislik eğitiminde yeniden yapılanma veya yapılandırmanın gerekliliği ve kaçınılmazlığı gösterilecektir. İlk önce, bir ülkenin ülke gücü ve bileşenleri genel olarak incelenerek aralarındaki etkileşimlerden ülke gücü için en önemli bileşeninin ülkenin bilimsel ve teknolojik gücü olduğu gösterilmiştir. Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücüne, ağırlıklı olarak ve her alanda katkılar, üniversiteler eğitim sistemleri ve programlarından gelmektedir. Bunlar genel olarak, yeni mühendislik eğitiminde yeniden yapılanma veya yapılandırmanın yaşamsal önemini de göstermiştir. Aksi halde, bir ülkede bilimsel ve teknolojik gücün yaratılması çok zor ve hatta imkânsız olacaktır. Sonuç olarak söz konusu ülke bir ikinci, üçüncü, vb. sınıf bir ülke konumuna inecek, ve dünyada kısmen de olsa, söz sahibi bir ülke olmaktan çıkacaktır. "Yeni mühendislikte” üniversiteler eğitim sistemleri ve programlarında değişmeler ve gelişmeler için temel veya çekirdek (core) bilgiler, ve mühendisliğin türüne göre (specialty) ileri bilgiler piramidi göz önüne alınmalıdır. Bunlara dayanarak Türkiye bakımından önemli bulunan sonuçlar ayrıntılı olarak verilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14977
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.