Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14973
Title: Sabit Derinlikli Basen Üzerinde Sonlu Uzunluktaki Tsunami Yayılımının Analitik Modellenmesi
Authors: Aydın, Baran
Kanoğlu, Utku
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Sonlu uzunluktaki iki uzaysal boyuta sahip uzun dalganın (tsunaminin) sabit derinlikli bir basen üzerinde yayılımı analitik olarak modellenmiştir. Analitik model, kesiti Gauss dalgası olan sonlu uzunluktaki dalgaya uygulanarak bu dalganın yayılım paterni elde edilmiştir. Geliştirilen analitik model literatürde var olan analitik modele göre daha genel bir çözüm olup, yaklaşım içermemektedir.
Propagation of two-dimensional finite-crested long waves (tsunamis) over a constant depth basin is modeled analytically. Radiation of an initial wave having Gaussian cross section is analyzed with the proposed model. Unlike the analytical model exists in the literatüre, the analytical model proposed herc is more general and does not involve approximation.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14973
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026_aydin.pdf291.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.