Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14966
Title: Mühendislik Eğitimi
Authors: İnan, Esin
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bugün içinde yaşadığımız dünyanın 50 sene öncekinden çok farklı olduğu çok iyi bilinen bir gerçektir. Bilgisayarlar hayatımızın her noktasında girmiş durumdadır, her gün yeni teknolojilerle karşılaşmaktayız, pek çok şey çok çabuk değişiyor, eskiyor, yenisini anlamaya çalışırken ondan daha yenisi ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu hızlı yaşam koşullarında öğrenme ve öğretme kavramları da çok çabuk değişiyor. Bu bağlamda mühendislik eğitiminin gerekli değişimleri ve gelişimleri göstererek her an zamanını yakalayarak öne geçmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Bu yazıda mühendislik eğitiminde neler yapılabileceği konusunda bazı noktalar değinilmiş ve özellikle "ilk yıl-freshman” eğitimi üzerinde durulmuştur.
The world, we live in today, is very differentfrom that Offifty years ago. Information technolow, for instance, has become everywhere in our society, new technologies are emerging, and Ihe concept of learning is changing. Students are searchingfor an educational experience that prepares them fqr a variety ofjobs and tomorrow 's world. Thus, everything is pointing a way to more effective education. The University's obligation to the society is to provide an excellent education to their students. İn Ihis paper, Wefocused ourselves to (he main objectives ofthe university education and discussed the mission and the goals of Universities to provide to the students the required tools to be successful, especially in thefirst year ofthe undergraduate education.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14966
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002_inan.pdf10.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.